Verzegeling pand Breydelstraat wegens overlast

Op 18 september 2023

De burgemeester besliste om een pand in de Breydelstraat gedurende één maand te sluiten, van 19 september tot en met 18 oktober, wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. De appartementen in het pand werden onderverhuurd aan kwetsbare sekswerkers. Dat zorgde ook voor ernstige overlast in de buurt.

De politie trof bij verschillende controles sekswerkers aan in het pand in de Breydelstraat. Uit de verklaringen van een aantal sekswerkers bleek dat ze 400 euro per week aan huur betalen. De politie ontving voorts ook klachten over vechtpartijen tussen klanten, geluidshinder en sluikstort, wat voor overlast zorgde in de buurt.

Uit de vele meldingen en vaststellingen van de politie blijkt dat er in de verschillende appartementen in het pand systematisch kwetsbare sekswerkers van buitenlandse origine verblijven, die vaak de Nederlandse taal niet machtig zijn. Zij worden bovendien vaak blootgesteld aan geweld en in minstens één geval was er sprake van mishandeling.

De huurder van het gehele pand verklaarde de appartementen zelf verder te verhuren, meestal voor minimaal een maand. De huurgelden werden meestal cash betaald.

De prostitutieactiviteiten zorgden voor overlast en een onveiligheidsgevoel voor bewoners uit de buurt. De eigenaar en verhuurder van het pand konden de vaststellingen van de politie niet ten gronde weerleggen. Door de huidige wijze van verhuring hebben de eigenaar en de verhuurder van het pand bovendien geen enkele controle over de huurders die in het pand verblijven en/of de activiteiten die zich afspelen in de appartementen. Het risico op voortzetting van deze activiteiten en/of herhaling is dus reëel. Het ter beschikking stellen van het pand voor het verlenen van diensten en als toeristische verblijfsaccommodatie is overigens ook een schending van de stedenbouwkundige regelgeving.

De burgemeester besliste dat het pand voor een termijn van één maand niet meer verhuurd of op een andere manier ter beschikking gesteld mag worden. Bijkomend moet de verhuurder binnen die termijn van één maand een sluitend en gebruiksvriendelijk registratiesysteem installeren. De tijdelijke sluiting is dan ook noodzakelijk om de eigenaar en de verhuurder de nodige maatregelen te laten nemen om deze praktijken en hun gevolgen in de toekomst onmogelijk te maken.

De politie zal na de opgelegde sluiting van één maand een nieuwe controle ter plaatse uitvoeren op bovenvermelde voorwaarde. Als die controle opnieuw wijst op een terbeschikkingstelling aan sekswerkers en/of als er geen gebruiksvriendelijk registratiesysteem is geïnstalleerd, wordt de sluiting verlengd. De betrokken vrouwen werden ondertussen door de politie doorverwezen naar hulpverlening (Violett).

Bart De Wever - Burgemeester

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is