Verzegeling shishabar Verschansingstraat

Op 26 oktober 2020, over deze onderwerpen: War on drugs

De burgemeester besliste om een shishabar in de Verschansingstraat in Antwerpen te verzegelen omwille van het niet naleven van de verplichte veiligheidsmaatregelen, ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De zaak blijft verzegeld zolang het verbod op individueel en collectief gebruik van waterpijpen in voor het publiek toegankelijke plaatsen geldt. 

Tijdens een gecoördineerde actie onder leiding van het KALI-team op 8 oktober 2020 troffen de politiediensten vier personen aan in een shishabar in de Verschansingstraat. De aanwezigen, waaronder de zaakvoerder, zaten rond drie waterpijpen buiten de rookkamer een videospel te spelen. De kolen in de waterpijpen waren roodgloeiend en er lagen verschillende sigarettenpeuken op een van de waterpijpen. Er werd ook een grote hoeveelheid klaargemaakte tabak aangetroffen die niet uitgedroogd was, hetgeen erop wijst dat deze recent werd aangemaakt en vermoedelijk diende voor gebruik door meerdere personen de volgende dagen. Ook werden er tabakswaren aangetroffen die niet conform de gezondheidswaarschuwingen waren en droeg niemand van de aanwezigen een mondmasker. De zaakvoerder, die verklaarde dat hij zijn mondmasker thuis vergeten was, was ook niet in het bezit van een mondmasker. De aanwezigen verklaarden dat zij na een voetbalwedstrijd werden uitgenodigd door de zaakvoerder voor het roken van shisha en het spelen van een videospel.

Ondanks de bewering van de zaakvoerder dat de shishabar gesloten was op het ogenblik van de controle en dienst deed als privé-inrichting, vormen deze vaststellingen een ernstig gevaar voor de openbare gezondheid. Het roken van shisha vormt volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) immers een ernstig risico voor de verspreiding van het coronavirus. Een waterpijp (inclusief al haar onderdelen) biedt een omgeving waarin micro-organismen gemakkelijk kunnen overleven en een gebrekkig onderhoud kan ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken voor de volgende gebruiker.

Uit het geheel van vaststellingen blijkt duidelijk dat de openbare gezondheid in het gedrang komt doordat de veiligheidsvoorschriften ter bestrijding van het coronavirus, alsook de geldende maatregelen met betrekking tot het gebruik van waterpijpen niet werden nageleefd. Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet individuele maatregelen kan treffen als de openbare gezondheid in het gedrang komt, beslist hij de shishabar te sluiten en te verzegelen zolang het verbod op individueel en collectief gebruik van waterpijpen in voor het publiek toegankelijke plaatsen van kracht blijft overeenkomstig de federale maatregelen.

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is