Zorgbedrijf Antwerpen aligneert zich met de nieuwe Vlaamse richtlijn voor serviceflatbewoners in kader van coronapreventie

Op 1 april 2020, over deze onderwerpen: Senioren, Welzijn

Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde de voorbije nacht aangepaste richtlijnen voor de assistentiewoningen in Vlaanderen. Met een algemeen toegangsverbod waren de regels rond toegangscontrole al duidelijk voor serviceflats die behoren tot een woonzorgcentrum. Voor serviceflats met een aparte ingang voor de bewoners waren de richtlijnen rond de toegangscontrole minder eenduidig. Ter bescherming van haar serviceflatbewoners besloot Zorgbedrijf Antwerpen de voorbije week daarom eigenhandig tot strengere maatregelen op vlak van toegangscontrole. Zorgbedrijf Antwerpen is tevreden dat het probleem van de serviceflats werd erkend en dat de nieuwe richtlijn nu wel een oplossing biedt. Zorgbedrijf Antwerpen aligneert haar werking in de serviceflats dan ook met de nieuwe richtlijn.

Conform de corona-maatregelen in de privésfeer, is iedere serviceflatbewoner verplicht om thuis te blijven en contact met andere mensen dan buiten het gezin te vermijden. Volgens de nieuwe richtlijn zijn enkel noodzakelijke verplaatsingen voor serviceflatbewoners toegestaan, zoals naar de winkel gaan. Alle niet-dringende verplaatsingen zijn daarentegen verboden voor bewoners, behoudens lichaamsbeweging. Bewoners van de serviceflats van Zorgbedrijf Antwerpen krijgen nieuwe sleutels en badges. Het doorgeven van die sleutels en badges is niet toegestaan, wordt gecontroleerd en misbruik wordt bestraft.

Als het serviceflatgebouw over een eigen tuin beschikt, mogen de bewoners daar -zoals voorheen - gebruik van maken, op voorwaarde dat zij zich houden aan de beschermende maatregelen over het verplicht afstand houden van elkaar. Hetzelfde geldt voor een gemeenschappelijk terras. Er geldt ook een samenscholingsverbod zowel binnen als buiten het gebouw. Dus meerdere serviceflatbewoners die samen de lift nemen is verboden. Wanneer toch overtredingen worden vastgesteld, zal Zorgbedrijf Antwerpen de gemeenschappelijke tuin of het terras kunnen afsluiten.

Volgens diezelfde richtlijn is toegang tot het serviceflatgebouw voortaan enkel nog mogelijk voor medewerkers van Zorgbedrijf Antwerpen of erkende hulpverleners. Zorgbedrijf zal standaard de legitimering van erkende hulpverleners vragen en optreden bij misbruik. Daarnaast wordt er per bewoner slechts één - door Zorgbedrijf Antwerpen - geattesteerde mantelzorger toegang verschaft tot het gebouw. Het betreft hier per bewoner steeds dezelfde nominatieve mantelzorger. Afwisseling tussen familieleden, vrienden is dus niet mogelijk. Alle extern, niet essentieel bezoek is niet langer toegelaten in de serviceflats. Zorgbedrijf Antwerpen registreert - zoals voorheen - aan het onthaal alle namen van mantelzorgers en erkende hulpverleners.

Volgens de nieuwe richtlijn kan Zorgbedrijf Antwerpen - naast de huisarts- nu ook zelf een vermoeden van Covid-19 bij serviceflatbewoners melden en in overleg met het agentschap de gepaste maatregelen nemen. Dat betekent dat er ook kan worden opgetreden naar bewoners of hun mantelzorger die niet de nodige solidariteit rond Covid-19 betonen en medebewoners in gevaar brengen.  

Deze regels plaatsen de verantwoordelijkheid voor de collectieve gezondheid grotendeels in handen van de bewoners en hun hulpverleners. Er moet gerekend worden op hun medewerking om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen. Wie de verstandige keuze maakt om zichzelf te isoleren tijdens de epidemie die vooral senioren treft, kan en zal volledig ondersteund worden.

De eerder gecommuniceerde dienstverlening in de serviceflats blijft ook van kracht:

Bewoners die tijdig hun warme maaltijd bestelden via het dienstencentrum zullen deze ontvangen, ook op zaterdag en zondag. Serviceflatbewoners kunnen die warme maaltijd ophalen in het dienstencentrum (weliswaar met een ruime afstand van mekaar) of ervoor kiezen om de maaltijd direct aan de serviceflat te laten leveren.
Bewoners die een drankje of een versnapering wensen, kunnen die in de cafetaria bestellen via de medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen tussen 14 en 16.30 uur. De cafetaria op zich blijft gesloten.
Bewoners die boodschappen via Zorgbedrijf Antwerpen willen doen, geven hun bestelling door via het dienstencentrum. Zo wordt het weekend overbrugd, en blijven ze verzorgd worden. Tijdens het weekend is er geen boodschappendienst door Zorgbedrijf Antwerpen voorzien. Iedere dag - ook tijdens het weekend - is er wel een basisassortiment (brood, beleg, …) voorzien dat de bewoner via het dienstencentrum kan bestellen. 
Het wassalon blijft open voor de bewoners. Wel wordt gevraagd om maximaal met één persoon tegelijk in het wassalon te zijn en ook niet samen te wachten in de gang. Dit kan enkel op afspraak via het dienstencentrum. Maak een afspraak, zodat alles vlot verloopt.
De postbedeling is gegarandeerd. Alle post wordt gecentraliseerd in het dienstencentrum en van daaruit bedeeld.
Bewoners die tussen 18 en 8 uur ’s morgens  met dringende vragen zitten kunnen altijd gebruik maken van het persoonlijk alarmsysteem in hun flat om contact op te nemen.
Familieleden die boodschappen of pakketjes willen bezorgen, doen dat tussen 8 en 10 uur of tussen 14 en 16.30 uur. Voorafgaandelijk dient eerst een afspraak gemaakt te worden via het gsm-nummer van de centrumleider. De medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen zorgt ervoor dat dit pakket in de serviceflat geraakt.
Bij vragen kunnen bewoners en familieleden contact opnemen met het dienstencentrum. Daarnaast kunnen zij ook het klantcontactcenter van Zorgbedrijf Antwerpen bereiken dat ook in het weekend bereikbaar is op het telefoonnummer 03 431 31 31 of het e-mailadres klantendienst [at] zorgbedrijf.antwerpen.be. Enkel na de kantooruren blijft het nummer 03 338 26 11 beschikbaar voor noodgevallen.

Verantwoordelijke schepen: Fons Duchateau, voorzitter Zorgbedrijf Antwerpen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is