Openbare Werken en Publiek Domein

Nieuws over dit onderwerp

Buurt en district werken aan groene Saffierstraat

Het district Berchem wil de Saffierstraat en de ernaast gelegen groene zone aan de spoorwegberm duurzaam vernieuwen wanneer de provincie Antwerpen er de fietsostrade F11 tussen Lier en Antwerpen …

Nieuw reglement herstelling openbare ruimte

Het bestaande reglement voor de herstelling van de openbare ruimte wordt vereenvoudigd. Dit reglement dient om de schade die veroorzaakt wordt door de bouwheer op hem te verhalen. De aanpassing aan …