Openbare Werken en Publiek Domein

Nieuws over dit onderwerp

Ringpark Het Schijn krijgt verder vorm

Voorontwerp twee bijkomende overkappingen en nieuw RUP Ringpark Het Schijn krijgt verder vorm. Het voorontwerp voor de twee bijkomende overkappingen in het park is goedgekeurd en stad Antwerpen …

Heraanleg Groenplaats start in 2025

Ook omliggende straten worden vernieuwd In 2025 krijgt de Groenplaats een grondige heraanleg. Het college van burgemeester en schepenen keurde daarvoor nu het definitief ontwerp goed. De Groenplaats …