Parkeerbeleid

Nieuws over dit onderwerp

Nieuwe ondergrondse parking aan Loodswezen

Het college nam kennis van een haalbaarheidsstudie naar de aanleg van een ondergrondse parking aan het Loodswezen, en keurde het gunnings- en vergunningstraject goed. De parking zal tot 400 …