Parkeerbeleid

Nieuws over dit onderwerp

Invoeren bewonersparkeren in 20ste-eeuwse gordel

De stad Antwerpen wil de parkeerdruk verlagen in de 20ste-eeuwse gordel, de wijken aan de buitenzijde van de Antwerpse Singel en aan de Ring. Daarom voert ze daar het bewonersparkeren en blauwe zone …

Winkelstraatparkeren in Berchem en Ekeren

De stad Antwerpen neemt maatregelen om de parkeermogelijkheden aan de handelszaken in het centrum van Ekeren en in de Fruithoflaan te Berchem te optimaliseren door invoering van het …