André Gantman

Gemeenteraadslid
Ik wens me te engageren voor een inclusief, veilig en welvarend Antwerpen met respect voor de fundamentele waarden van de Verlichting.
Niet vergeten: u kan op meerdere kandidaten stemmen.