Annick De Ridder

Schepen, voorzitter van AG Vespa, bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium, Vlaams Parlementslid