Annick De Ridder

Vlaams Parlementslid en schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening