Bart De Wever

Burgemeester, Nationaal partijvoorzitter, Kamerlid

Antwerpen is veiliger, zorgzamer en financieel gezond. Rond ons verrijst een nieuwe, moderne stad. Die beter bereikbaar en groener zal zijn. En waar ons rijke erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Antwerpen is klaar voor de toekomst. De spade steekt in de grond. Ik wil dat werk met uw steun voortzetten. Om een nog mooiere stad na te laten aan onze kinderen.