Bart De Wever

Burgemeester, Nationaal partijvoorzitter, Vlaams Parlementslid

Bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed