Luk Lemmens

Provinciaal gedeputeerde

Eerste gedeputeerde - Woordvoerder deputatie

Bevoegd voor:

Algemeen beleid
Interne audit
Ruimtelijke ordening
Omgevingsvergunningen
Stedenbouwkundige beroepen
Mobiliteit
Onderwijs en educatie
Erfgoed
Erediensten
Sportpaleis

Luk Lemmens zag in op 8 september 1956 het levenslicht, groeide op in Wilrijk en zou er nooit weggaan. Vandaag woont hij met zijn echtgenote en zijn twee jongste kinderen nog steeds in het geitendistrict.

Tijdens zijn carrière bij verzekeringsmaatschappij Nateus is Luk vanaf 1975 actief bij de Volksunie en zetelt hij onder meer in de districtsraad, de provincieraad en de OCMW-raad.

Als N-VA gemeenteraadslid wordt hij tussen 2006 en 2012 ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW, na de verkiezingen van 2012 wordt hij eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

In het weekend vind je Luk bij voorkeur op een concert van deFilharmonie of in de tribunes van het Olympisch Stadion.