Marco Laenens

OCMW-raadslid

Marco Laenens – voorzitter districtsraad, OCMW-raadslid, ondervoorzitter Zorgbedrijf Antwerpen

Marco werd geboren op 30 april 1961 in Wilrijk. Hij woont met zijn zoon in hartje Antwerpen.

Marco studeerde verzekeringen en vastgoed. Voor hij een actieve rol in de politiek opnam was hij professioneel actief als zelfstandig makelaar en bankagent.

Momenteel is Marco al meer dan 14 jaar actief binnen het Antwerpse OCMW, waar hij zich vooral toelegt op de sociale bijstandsverlening. Voor wat hoort wat is zijn moto. Dankzij Marco heeft het Antwerpse OCMW een controle en inspectiedienst en een algemeen nationaal meldpunt om misbruiken en fraude te rapporteren aan het parket en DVZ.

Hij stond mee aan de wieg van de verzelfstandiging van het Zorgbedrijf, en volgt de exploitatie en de expansie hiervan nauwlettend op als voorzitter van het actiecomité.

Tevens is hij voorzitter van het oncologisch centrum Antwerpen en van de vzw’s Elzenveld.