Nabilla Ait Daoud

Schepen bevoegd voor jeugd, kinderopvang, leefmilieu en dierenwelzijn

De 1.800 extra kinderopvangplaatsen zijn nog maar een begin. Ouders kunnen aan het werken onze allerkleinsten krijgen van jongs af aan alle kansen.
Voldoende kwalitatief onderwijs is noodzakelijk. Geen schoolverlaters zonder diploma, wel sterke professionals. Een propere stad waar het aangenaam wonen
is, dat is mijn absolute prioriteit!