10op10-dag inspireert scholen over verkeersveiligheid

Op 10 oktober 2017, over deze onderwerpen: Verkeersveiligheid

De 10op10-dag is een jaarlijks vormings- en netwerkingsevenement van de provincie Antwerpen voor basisscholen rond het thema verkeersveiligheid. Vandaag vond de 17e editie plaats. Onder de genodigden waren ook verkeersouders, politieagenten, gemeenten en iedereen die betrokken is bij verkeers- en mobiliteitseducatie. Ondertussen begeleidde het 10op10-team van de provincie al bijna 500 basisscholen in onze provincie.

Scholen, gemeenten, politieagenten en verkeersouders verzamelden vandaag in het Vormingscentrum in Malle voor een verkeerseducatieve dag. Dit evenement is een onderdeel van het 10op10-project voor verkeersactieve scholen van het basisonderwijs. Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens: “Om het deellabel te behalen, stimuleert de provincie Antwerpen een goede samenwerking tussen de verschillende partners. Samen versterken ze praktijkgerichte verkeerseducatie op school en bedden ze het thema verkeersveiligheid goed in in de schoolwerking. Ondertussen bereikte de provincie Antwerpen al een 500 scholen met het 10op10-project.”Vandaag beloonde de provincie Antwerpen elke school voor haar inzet met een inspirerende dag en een educatief cadeau: een spandoek om de betrokkenheid rond verkeersveiligheid te verhogen en 2 nieuwe klasfiches voor de 10op10-map. Niet enkel in de provincie Antwerpen worden de 10op10-lesfiches trouwens gebruikt, maar ook in onder andere Zuid-Afrika en Bolivia! 

Behaalde deellabels

Vandaag kregen 26 deelnemende scholen een 10op10-deellabel: 10 scholen ontvingen het eerste deellabel, 13 het tweede en 3 het derde en laatste deellabel. We tellen 70 scholen die op weg zijn naar een volgend deellabel en 153 scholen behaalden het label al eerder, maar blijven deelnemen aan het 10op10-project omwille van de waardevolle ondersteuning. Het 10op10-team van de provincie Antwerpen ondersteunt elke school met een begeleiding op maat, gratis vorming, kant-en-klare lesfiches, subsidies, de vrolijke mascotte Millo…

Een lijst met de status van alle deelnemende scholen vind je op de 10op10-website.10op10 voor verkeer op school

Met het 10op10-project van de provincie Antwerpen geven scholen van het basisonderwijs hun werkwijze rond verkeer een echte boost. Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit, licht toe: “Verkeersveiligheid voor kinderen gaat om het voorzien van goede infrastructuur, veel oefenen en het creëren van een lokaal draagvlak. 10op10 betrekt niet alleen de leerkrachten en leerlingen bij dit thema, maar ook de ouders, het gemeentebestuur en de lokale politiezones. Scholen groeien in 3 fasen naar het 10op10-label. Het effect? We tellen 250 verkeersactieve scholen met een werking die bijna 70.000 kinderen voorbereidt op een veilige deelname aan het verkeer.” 

Beleidsverantwoordelijke: Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde voor Mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is