Verkeersveiligheid

Nieuws over dit onderwerp

Uitbreiding zones 30 in district Merksem

In het district Merksem worden 3 bestaande zones 30 uitgebreid. “De stad wil met de zones 30 de verkeersveiligheid en leefbaarheid van woonwijken vergroten,” aldus schepen voor mobiliteit Koen Kennis …