Verkeersveiligheid

Nieuws over dit onderwerp

Zevende Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid vergroten door in te spelen op gedrag Op dinsdag 22 november vond voor de zevende keer de Antwerpse Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid plaats. Het tweejaarlijkse congres …

Negen nieuwe woonerven in Universiteitswijk

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken werk van een voetgangersvriendelijke binnenstad en willen Antwerpen als wandelstad op de kaart zetten. In het kader van dat bredere plan worden nog dit …

Pretoriastraat heraangelegd tot fietsstraat

Stad Antwerpen maakte van de Pretoriastraat in Berchem een fietsstraat. Ze is nu een onderdeel van de fietsassen tussen de Singel en de Plantin en Moretuslei en tussen de Singel en station Antwerpen …