Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 21 augustus 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken versneld werk van een voetgangersvriendelijke 16de-eeuwse binnenstad en willen Antwerpen als wandelstad op de kaart te zetten. Nog dit jaar worden 26 straten versneld uitgerold als (woon)erf in afwachting van een definitieve heraanleg. De 26 straten in …

Op 15 juni 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Om alle Ekerse schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, brengt de stad  er met steun van de Vlaamse overheid groen-witte grondmarkeringen aan. Het is een proefproject dat bij een positieve evaluatie en verderzetting van de Vlaamse steun uitgebreid wordt naar de andere districten. Sinds april 2019 …

Op 8 juni 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

De stad Antwerpen gaat aan de slag met 10 kruispunten om het principe 'rechtsaf voor rood' toe te passen. Zo moeten rechtsafslaande fietsers niet nodeloos wachten en verhoogt het fietscomfort aan deze kruispunten. De stad Antwerpen wil blijven groeien als fietsstad. Een van de uitgangspunten is de …

Op 17 februari 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Voor stad Antwerpen is verkeersveiligheid een prioriteit. Daarom werden tijdens de vorige bestuursperiode alle woonwijken een zone 30. Op maandag 17 februari start een campagne in heel de stad die alle verkeersdeelnemers eraan herinnert dat zowel binnen als buiten de Singel alle woonwijken zone 30 …

Op 10 januari 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

In Ekeren werd enkele maanden geleden al signalisatie geplaatst om het vrachtverkeer vanuit de haven te weren uit de woonstraten. Metingen toonden aan dat er een aanzienlijke verlaging was van het aantal zware voertuigen dat door het Groot Hagelkruis reed. Momenteel rijdt er echter nog vrachtverkeer …

Op 6 december 2019, over deze onderwerpen: Verkeersveiligheid

De meerderheid van de Ekerse schoolomgevingen krijgt binnenkort grondmarkeringen. De stad diende voor dit proefproject een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse overheid. Vlaanderen voorziet sinds april 2019 een subsidie voor kleine infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen in schoolomgevingen …