Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 juni 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken werk van een voetgangersvriendelijke binnenstad en willen Antwerpen als wandelstad op de kaart zetten. In het kader van dat bredere plan worden nog dit jaar negen straten in het centrum versneld uitgerold als woonerf. In een woonerf mogen voetgangers de …

Op 21 juni 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Stad Antwerpen maakte van de Pretoriastraat in Berchem een fietsstraat. Ze is nu een onderdeel van de fietsassen tussen de Singel en de Plantin en Moretuslei en tussen de Singel en station Antwerpen-Centraal. In de straat zijn behalve het rode asfalt nog extra ingrepen uitgevoerd zodat fietsers er …

Op 6 mei 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid in de Alfons Schneiderlaan in Deurne te verhogen komen er enkele snelheidsremmende maatregelen. De werken zullen nog dit jaar worden uitgevoerd. Concreet gaat het om tien infrastructuuringrepen: ter hoogte van huisnummers 2, 24, 50, 78, 99, 165, 195, 247, 275 en 299 komt …

Op 4 februari 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, plant de stad snelle en tijdelijke verkeersmaatregelen op de Beukenlaan. Het gaat om maatregelen op maat van automobilisten, fietsers en wandelaars. Als alles volgens plan verloopt, worden de werken nog voor de zomer afgewerkt. Om de verkeersveiligheid op de …

Op 26 januari 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

In het Laar in Ekeren ontbreekt een stuk fietspad, tussen huisnummer 22 en de doorsteek naar de Kluislaan. Het district Ekeren keurde nu het definitief ontwerp voor de aanleg van deze ontbrekende schakel goed. De werken staan gepland voor dit voorjaar. Door de verkaveling van het project Quadelaar …

Op 21 januari 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs, Verkeersveiligheid

Sinds december 2020 is de Kerkelei in Wilrijk een tijdelijke schoolstraat. Dit proefproject is in samenspraak met het district en Parkschool Ieperman positief geëvalueerd, daarom wordt de schoolstraat nu permanent ingevoerd. Bij een schoolstraat sluit een gemachtigd opzichter of vrijwilliger bij het …