Mobiliteit

Nieuws over dit onderwerp

Autodeelorganisatie Partago start in Antwerpen

Het college keurde de erkenningsaanvraag van autodeelorganisatie Partago goed. De coöperatie zal in oktober van dit jaar opstarten met één deelwagen in de Stalinsstraat in Deurne-dorp. Voor …

Negen nieuwe woonerven in Universiteitswijk

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken werk van een voetgangersvriendelijke binnenstad en willen Antwerpen als wandelstad op de kaart zetten. In het kader van dat bredere plan worden nog dit …