Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 14 september 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Op zondag 20 september wordt de Antwerpse binnenstad voor de 18 keer autovrij gemaakt. Dit jaar voor het eerst onder de nieuwe benaming ‘Antwerpen Shift’ in plaats van Antwerpen Autovrij. Op die dag maken auto’s plaats voor fietsers, voetgangers en andere slimme vervoersmiddelen, en is er heel wat …

Op 14 september 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Parkeerbeleid

In maart dit jaar reed de eerste scanwagen door de Antwerpse straten. Deze wagen detecteert met verschillende ANPR-camera’s nummerplaten van voertuigen om te controleren op betalend parkeren. Na een half jaar uitvoerig testen op straat, wordt er vanaf nu ook effectief gehandhaafd met de scanwagen …

Op 9 september 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

De Wouter Haecklaan in Deurne is een brede buurtstraat in een zone 30 waar vaak te snel wordt gereden. Het college besliste om er een fietspad aan te leggen, als onderdeel van de fietsostrade van Antwerpen naar Wommelgem. Daarnaast wordt het wandelpad vernieuwd en een aantal verkeersremmende …

Vandaag keurde het college de gunning goed van de ontwerpteams die, in het kader van De Grote Verbinding, de vier noordelijke Ringparken verder gaan vormgeven. Het gaat om de ontwerpteams voor het Ringpark Noordkasteel, Ringpark Groenendaal, Ringpark Lobroekdok en Ringpark Het Schijn. Deze parken …

Op 4 september 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Vandaag keurde het college het advies op de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding goed. In dit advies focust de stad Antwerpen vooral op het raakvlak tussen de nieuwe snelweginfrastructuur, de leefbaarheidsprojecten en de verbinding met de stadswijken errond. Het uitgangspunt is …

Op 4 september 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

De coronacrisis en de aanhoudende maatregelen maken het Antwerpse ondernemers niet makkelijk. Om hen verder te ondersteunen, besliste het college de verlenging van de tijdelijke vermindering van enkele stedelijke belastingen ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Concreet gaat het om de …