Antwerpen kleurt groener met toekomstbomen en gewild gras

Op 6 april 2021, over deze onderwerpen: Groen

Stad Antwerpen heeft een nieuw bomenplan en een nieuw grasplan om het groenvolume in de stad te doen toenemen. Waar mogelijk creëert de stad extra ruimte voor bomen met een lange levensloop: de toekomstbomen. Bij de grasvelden ligt de nadruk op ecologisch beheer met minder maaibeurten. Zo ontstaat ‘gewild gras’, graslanden met een grotere rijkdom aan plantsoorten.

Bomenplan

Bomen in de stad bieden heel wat voordelen. In de eerste plaats filteren ze fijn stof uit de lucht en zorgen ze voor een betere luchtkwaliteit door de opslag van broeikasgassen en de productie van zuurstof. Daarnaast zorgen bomen in de zomermaanden voor natuurlijke verkoeling en schaduw en temperen ze de omgevingsgeluiden. Een gezonde mix van bomen verhoogt ook de biodiversiteit en biedt een betere leefomgeving voor vele insecten en dieren.

Met het bomenplan heeft de stad een leidraad om de bomen op het Antwerpse openbaar domein duurzaam te beheren. Daarbij schenkt de stad niet enkel aandacht aan de ruimte voor de bomen boven de grond, maar ook aan de nodige ondergrondse wortelruimte. Die is bepalend voor de conditie van de bomen. Als bomen voldoende ruimte krijgen boven en onder de grond kunnen ze uitgroeien tot toekomstbomen, die tot 120 jaar oud worden. Zo worden ze groene monumenten in een bebouwde omgeving. De stad telt nu ruim 500 toekomstbomen, maar wil dat aantal stelselmatig laten groeien. Dat gebeurt door het aanplanten van nieuwe bomen, maar ook door de opwaardering van bestaande bomen.

De toekomstbomen in de stad kan je vinden op het stadsplan op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Grasplan

Met het nieuwe grasplan legt de stad de nadruk op het ecologische beheer van de graslanden. Niet elk stuk gras is hiervoor geschikt, maar waar het kan en wenselijk is, wordt het aantal maaibeurten beperkt. In dit ‘gewild gras’ krijgen kruidachtige planten meer kansen. Dit zorgt voor meer ruimte voor insecten, die op hun beurt meer vogels aantrekken.

Het grasplan maakt telkens een onderscheid tussen de verschillende grastypes en de functie van het grasland. Een sportveld of hondenloopzone wordt anders beheerd dan het gras in een park of een berm.

Schepen voor groen Fons Duchateau: “Door voldoende groeiruimte voor bomen te voorzien, creëren we grotere bomen en meer groenvolume. En door ons gras slimmer te beheren verhogen we de ecologische waarde ervan. Dit nieuwe bomenplan en grasplan draagt bij tot een aangenamere en groenere leefomgeving. Daar wordt iedereen beter van.”

Verantwoordelijke schepen: Fons Duchateau, schepen voor groen

 

 

De pers vindt het bomen- en grasplan en enkele foto’s op de ftp-server van de stad

https://pers.antwerpen.be (in de map ‘Bomenplan_Grasplan’)

copyright foto’s: stad Antwerpen

gebruikersnaam: ftp_pers

wachtwoord: Cailliau1990

Let op: de link, de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn enkel bedoeld voor gebruik door de pers en mogen niet worden doorgegeven aan derden

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is