Groen

Nieuws over dit onderwerp

Ontwerpteam herwaardering Stadspark aangesteld

De stad en het district Antwerpen willen de komende jaren het hele Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Uit een …

Stedelijk patrimonium krijgt groene gevels

De stad Antwerpen beschikt over een uitgebreid patrimonium van kantoorgebouwen, magazijnen en ateliers. Daar waar mogelijk krijgen die gebouwen een groene gevel. Zo zorgt de stad voor gezondere lucht …