Groen

Nieuws over dit onderwerp

Voorontwerp openbaar domein Arenaplein is klaar

Het Antwerpse college keurde het voorontwerp voor het openbaar domein van het Arenaplein in Deurne-Zuid goed. Dat bouwt voort op het schetsontwerp voor de volledige Arenawijk. Er komt een groot …

Stad plant extra bos voor meer groen

Stad Antwerpen plant dit jaar nieuw bos op 6 percelen, samen goed voor 6,4 hectare aan extra natuur. De bospercelen zijn gelegen in Wilrijk, Ekeren, Berendrecht en Linkeroever. Met de aanplanting van …