Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 25 mei 2020, over deze onderwerpen: Groen

De stad wil haar straten en pleinen zo aangenaam mogelijk maken en kiest ervoor om extra ruimte te creëren voor groen en water. Daarom maakt ze geld vrij om projecten op te starten rond ontharding, onder de noemer ‘Antwerpen Breekt Uit’. Op deze manier worden de visies van het Waterplan en het …

Op 19 mei 2020, over deze onderwerpen: Groen, Stads-en buurtonderhoud

Parkbegraafplaats Schoonselhof heeft een uitgebreid netwerk van grachten. Tot nu toe gebruikte de stad machines om de ongewenste begroeiing op de grachtkanten te verwijderen. Vanaf dinsdag 19 mei nemen 150 Kempische heideschapen die taak over. Zij zullen de grachtkanten begrazen en zo op een …

Op 15 mei 2020, over deze onderwerpen: Groen, Stadsontwikkeling

De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn vandaag deels opengesteld voor het publiek. Het district Berchem wil zo tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte. Voorlopig worden enkel de wandelpaden en het voorplein …

Op 3 maart 2020, over deze onderwerpen: Groen, Leefmilieu

De stad Antwerpen ondertekent het Bomencharter en onderstreept op die manier het engagement van de stad en haar districten om veel bomen te planten tijdens de periode 2019 - 2024. Het Bomencharter is een initiatief van Jo Maes en wordt ondertekend door de lokale besturen en de overige partners die …

Op 24 januari 2020, over deze onderwerpen: Groen, Jeugd, Openbare Werken en Publiek Domein, Parken, Stads-en buurtonderhoud

Het college van burgemeester en schepenen en het Antwerpse districtscollege keurden de principebeslissing goed voor de herwaardering van het Stadspark. Hiermee erkennen zowel het district- als stadsbestuur dat het park een prioriteit is voor de lopende bestuursperiode. Het is een uniek gebied in het …

De ontwerpteams van Ringpark Groene Vesten en Ringpark West zijn bekend: BUUR-Latz-Greisch-S333 in samenwerking met Antea en Levuur voor Ringpark Groene Vesten en DE URBANISTEN-OMGEVING-COBE voor Ringpark West. Deze twee Ringparken zijn twee van de acht projectclusters die in het kader van De Grote …