Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 6 april 2021, over deze onderwerpen: Groen

Stad Antwerpen heeft een nieuw bomenplan en een nieuw grasplan om het groenvolume in de stad te doen toenemen. Waar mogelijk creëert de stad extra ruimte voor bomen met een lange levensloop: de toekomstbomen. Bij de grasvelden ligt de nadruk op ecologisch beheer met minder maaibeurten. Zo ontstaat …

Op 1 februari 2021, over deze onderwerpen: Groen, Openbare Werken en Publiek Domein

De stad Antwerpen wil op korte termijn maximaal ontharden en vergroenen. Eerder maakte ze al 5 miljoen euro vrij om tuinstraten en woonstraten op te starten in alle negen districten, onder de noemer ‘Antwerpen Breekt Uit’. Onder diezelfde noemer maakt ze nu 1 miljoen euro extra vrij voor quickwin …

Eind vorig jaar duidde de Vlaamse regering het ontwerpteam aan dat, in het kader van De Grote Verbinding, Ringpark Zuid in Antwerpen verder zal vormgeven. Dit park loopt van aan de Kennedytunnel, over het huidige op- en afrittencomplex Antwerpen-Zuid en de aansluiting op de A112, tot aan de Kolonel …

Op 22 december 2020, over deze onderwerpen: Groen

De komende maanden plant de stad 1400 nieuwe bomen. Zo kleurt Antwerpen volgende lente groener. De stad Antwerpen zet sterk in op het verder vergroenen van de publieke ruimte. Bladeren van bomen zijn uitstekende filters voor luchtvervuiling en fijn stof. De bomen nemen CO2 op uit de lucht en zetten …

Op 21 december 2020, over deze onderwerpen: Groen, Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling, Welzijn, Wonen

Het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds kende een projectsubsidie van 2,6 miljoen euro toe voor de herontwikkeling van de Stuivenbergsite in Antwerpen-Noord. Het project wil deze plek in de stad omvormen tot een monumentale en groene parel in de dichtbebouwde wijk Antwerpen-Noord. De ambitie is om het …

Op 21 december 2020, over deze onderwerpen: Groen

De Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) heeft de winnaars bekendgemaakt van de finale van de Openbaargroen-awards (voorheen Groene Lente). Met deze awards wil VVOG openbaar groen promoten door creatieve en vernieuwende groenprojecten in de kijker te plaatsen. De stad Antwerpen en haar districten …