Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 18 juni 2021, over deze onderwerpen: Groen, Mobiliteit, Stadsontwikkeling

Het college keurde het schetsontwerp van het Spoorpark goed. Het schetsontwerp laat een eerste beeld zien van de publieke ruimte, die wordt opgedeeld in 5 zones met aandacht voor groen, de geschiedenis van de site, voetgangers en fietsers en zichten op de stad. Ook het stedenbouwkundige kader voor …

Op 17 juni 2021, over deze onderwerpen: Groen, Openbare Werken en Publiek Domein

Het college keurde de procesnota voor het ontwerpproces voor de tweede fase van het Rozemaaipark in Ekeren goed. De centrale zone in het park langs de Donkse Beekvallei vormt een belangrijk onderdeel van die aanleg. Over de invulling ervan kan de buurt mee beslissen. Twee jaar geleden was er de …

Op 21 mei 2021, over deze onderwerpen: Groen

Het college keurde het Groenplan Deurne goed dat een inspiratiebeeld uitwerkt voor het groen in district Deurne. Het Groenplan wordt in juni voorgelegd aan de districtsraad. Het omschrijft de huidige situatie van het groen in Deurne, hoe groen kan bijdragen aan een leefbaarder district en ook hoe …

Op 21 mei 2021, over deze onderwerpen: Groen, Stads-en buurtonderhoud

Het weer van de voorbije weken, met afwisselend zon en regen, maakt dat het gras en de kruidlaag in de parken en de bermen in de stad hoog opschieten. Met het nieuwe grasplan kiest Antwerpen ervoor om het aantal maaibeurten waar mogelijk te beperken. Zo ontstaat ‘gewild gras’: grasvelden, graslanden …

Op 6 april 2021, over deze onderwerpen: Groen

Stad Antwerpen heeft een nieuw bomenplan en een nieuw grasplan om het groenvolume in de stad te doen toenemen. Waar mogelijk creëert de stad extra ruimte voor bomen met een lange levensloop: de toekomstbomen. Bij de grasvelden ligt de nadruk op ecologisch beheer met minder maaibeurten. Zo ontstaat …

Op 1 februari 2021, over deze onderwerpen: Groen, Openbare Werken en Publiek Domein

De stad Antwerpen wil op korte termijn maximaal ontharden en vergroenen. Eerder maakte ze al 5 miljoen euro vrij om tuinstraten en woonstraten op te starten in alle negen districten, onder de noemer ‘Antwerpen Breekt Uit’. Onder diezelfde noemer maakt ze nu 1 miljoen euro extra vrij voor quickwin …