Nieuws over dit onderwerp

Foute evaluatie lage-emissiezone

De effecten van de lage-emissiezone die in 1 februari 2017 van start ging, zijn niet te evalueren aan de hand van slechts één component van fijn stof, namelijk PM10. Deze parameter is immers moeilijk …