Leefmilieu

Nieuws over dit onderwerp

Inspanningen voor energiebesparing lonen

De CO2-uitstoot in Antwerpen lag in 2016 25% lager dan in het referentiejaar 2005. Dat blijkt uit de meest recente emissie-inventaris van broeikasgassen die de stad liet opmaken. Stad Antwerpen …