Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 12 januari 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu

In het Antwerpse klimaatplan heeft de stad een visie uitgewerkt op klimaatveranderingen en heft ze concrete maatregelen en acties voorgesteld. Via de CO2-emissie-inventaris monitort de stad de uitstoot van broeikasgassen en de invloed van bepaalde maatregelen daarop. Uit de laatste emissie …

Op 12 januari 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De stad Antwerpen wil niet alleen Franse en Nederlandse, maar alle Europese overtreders van de lage-emissiezone (LEZ) kunnen opsporen en beboeten. Het college keurde vandaag het bestek en de procedure goed om een incassobureau aan te duiden dat hiervoor zal instaan. De stad Antwerpen voerde op 1 …

Op 24 november 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Het college besliste vandaag dat vzw Oogst een subsidie van 15.000 euro ontvangt van het projectenfonds ‘Duurzame Stad’ voor de verdere uitbouw van hun werking. Bij de vzw kunnen kinderen experimenteren met het kweken en verwerken van voedsel. Projectenfonds beloont duurzame projecten De stad …

Op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Op zaterdag 14 oktober neemt de stad Antwerpen deel aan de 22ste Nacht van de Duisternis. Op 26 locaties in de stad wordt de klemtoonverlichting gedoofd.  Het doel is de aandacht vestigen op de problematiek van lichthinder. Tijdens de Nacht van de Duisternis dooft de stad de klemtoonverlichting van …

Op 11 oktober 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Vandaag lanceerde de stad Samen Klimaatactief, een initiatief om de CO2-uitstoot door kantoren, lichte industrie en winkels in Antwerpen te verminderen. De lancering vond plaats in het Antwerp World Diamond Centre, ook een partner en gebruiker van Samen Klimaatactief. Via dit platform worden …

Op 6 oktober 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De effecten van de lage-emissiezone die in 1 februari 2017 van start ging, zijn niet te evalueren aan de hand van slechts één component van fijn stof, namelijk PM10. Deze parameter is immers moeilijk te beïnvloeden door een lokale maatregel zoals de lage-emissiezone er één is. Een half jaar na de …