Stadsontwikkeling

Nieuws over dit onderwerp

Herziening Bouwcode

In de jaren 80 voerde Antwerpen de Bouwcode in om het bouwen in de stad te reglementeren. Het doel was en is om de basiskwaliteit van bebouwing te garanderen, met aandacht voor leefbaarheid, …

Kandidaten gezocht voor centers in Borgerhout

Vanaf vandaag zoekt AG VESPA kandidaten om 15 van de centers, de bogen onder de gemetselde spoorwegberm langs de Singel in Borgerhout, in gebruik te nemen. Afgelopen december is AG VESPA gestart met …