Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 13 oktober 2021, over deze onderwerpen: Cultuur (+ erfgoed en toerisme), Stadsontwikkeling

Vandaag kondigden Vlaanderen, M HKA en stad Antwerpen de opstart aan van het bouwdossier voor het museum van hedendaagse kunst in Antwerpen. De nieuwbouw voor M HKA komt verderop op de Waalsekaai, waar momenteel het Hof van Beroep zetelt. Voor de opstart van het bouwdossier worden nu de nodige …

Op 4 oktober 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

De heraanleg van het Mediaplein in de Kievitwijk start in de week van 4 oktober. Het plein krijgt een verhoogd deel met tien bomen, zitbanken en een ondiep waterkanaaltje voor kinderen. De keerlus voor het verkeer wordt kleiner en komt onder de spoorwegbrug. Als alles vlot verloopt, eindigen de …

Op 1 oktober 2021, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

Stad Antwerpen heeft het voorontwerp goedgekeurd voor de eerste twee fases van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. De nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam worden met elkaar verbonden door groene speel-, sport- en ontmoetingsruimtes. Begin 2022 zal er een definitief ontwerp …

Op 30 september 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Het college keurde de start- en procesnota goed van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vogelzang. Het plangebied Vogelzang is 16,5 hectare groot en bevindt zich tussen de Gérard Le Grellelaan, Vogelzanglaan, Jan Van Rijswijcklaan en Ring. Donderdag 18 november organiseert stad Antwerpen een …

Op 22 september 2021, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

De saneringswerken voor de Leigracht tussen de Hobokense Polder en het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp zijn bijna klaar. Zo kan de Leigracht behouden blijven en zijn hydrologische en ecologische rol blijven vervullen. De financiering van de werken verloopt volgens een verdeelsleutel waarbij …

Op 27 augustus 2021, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

Stad Antwerpen en district Ekeren richten de zone rond de Sint-Lambertuskerk herin. Van 9 tot 15 juni 2021 kon iedereen feedback geven op de voorstellen van 3 ontwerpbureaus. Meer dan 120 Ekerenaars namen deel. De jury koos voor het ontwerpbureau Arcadis en Maarch als winnaar van de wedstrijd. Het …