Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 16 oktober 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling, Toerisme

De stad Antwerpen ging deze zomer op zoek naar een nieuwe uitbater voor camping De Molen aan het Sint-Annekestrand. Die concessie wordt nu toegekend aan Werkmmaat vzw en t-Kompas. Vanaf april volgend jaar baten zij De Molen uit voor 2 jaar, met een opgefriste basisinfrastructuur en een groter …

Op 10 oktober 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Het inspraaktraject voor het ontwerp van het Spoorpark, het toekomstige park op en parallel aan de verhoogde spoorweg tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein, is gestart. Vandaag vonden wandelingen doorheen het projectgebied plaats met het ontwerpteam. Buurtbewoners kregen daarbij …

Op 9 oktober 2020, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

De projectdefinitie van fase 2 van Park Brialmont in Berchem is goedgekeurd. De vorige deelprojecten van het park, namelijk natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, werden dit voorjaar opengesteld voor het publiek. Fase 2 omvat de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Nog …

Op 16 september 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling, Toerisme

Voor de locatie van de nieuwe stadscamping op Linkeroever is een ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om dat plan voorlopig vast te stellen. Na deze beslissing volgt het openbaar onderzoek. De bedoeling is om het plan definitief vast te stellen, en dus de …

Vandaag keurde het college de gunning goed van de ontwerpteams die, in het kader van De Grote Verbinding, de vier noordelijke Ringparken verder gaan vormgeven. Het gaat om de ontwerpteams voor het Ringpark Noordkasteel, Ringpark Groenendaal, Ringpark Lobroekdok en Ringpark Het Schijn. Deze parken …

Op 4 september 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Vandaag keurde het college het advies op de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding goed. In dit advies focust de stad Antwerpen vooral op het raakvlak tussen de nieuwe snelweginfrastructuur, de leefbaarheidsprojecten en de verbinding met de stadswijken errond. Het uitgangspunt is …