Buitenlandse voertuigen lage-emissiezone permanent gecontroleerd

Op 6 juli 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De handhaving en beboeting van buitenlandse overtreders in het kader van de lage-emissiezone (LEZ) is niet geregeld op Europees niveau. Om dit probleem te verhelpen zorgt de stad zelf voor de nodige handhaving. Hierbij werkt ze op verschillende sporen. Het sluitstuk in deze aanpak op stedelijk niveau is de aanstelling van een externe dienstverlener die het mogelijk zal maken om ook LEZ-overtreders uit andere landen dan België, Nederland en Frankrijk automatisch te kunnen beboeten.

Sinds de invoering van de LEZ organiseert de stad acties om ook de buitenlandse overtreders te kunnen beboeten.

Handhaving op straat en via controles

In eerste instantie zijn er de handhavingsacties op straat. LEZ-toezichters sluiten ook regelmatig aan bij Wodca- en andere controles van de politie. Ze richten zich hierbij specifiek op buitenlandse voertuigen. Op die manier kan tot onmiddellijke inning overgegaan worden.

Permanente controle

“Hoewel het aandeel buitenlandse voertuigbewegingen binnen de LEZ minder dan 6% bedraagt, wil ik de handhaving van buitenlandse overtreders nog verder op punt stellen”, aldus schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud. “De inspanning die we vragen van onze eigen inwoners voor deze maatregel voor betere luchtkwaliteit en gezondheid, vraag ik ook van onze bezoekers.”

Nederland en Frankrijk

Om permanente controle mogelijk te maken, is ook de piste van beboeting op basis van gegevensuitwisseling tussen landen uitgewerkt. De bilaterale verdragen van België met Nederland en Frankrijk zorgen ervoor dat in de loop van deze zomer de automatische handhaving van Nederlandse en Franse overtreders van start zal gaan. De voorbije maanden is gewerkt aan de informaticasystemen die dit mogelijk zullen maken. De Nederlandse en Franse voertuigen vertegenwoordigen meer dan 65% van alle buitenlandse voertuigen die de LEZ binnenrijden. Samen met de Belgische overtreders controleert de stad dan meer dan 98% van de voertuigbewegingen.

Externe dienstverlener voor beboeting andere landen

Antwerpen wil ook voor andere landen dan Nederland en Frankrijk de mogelijkheid hebben om LEZ-overtreders te beboeten. De stad is al geruime tijd op zoek naar een externe dienstverlener om haar hierin bij te staan. Vandaag keurde ze de intentie goed om tegen eind juli een contract af te sluiten met de best geplaatste kandidaat van deze Europese aanbestedingsprocedure.

“Door deze verschillende sporen te combineren heeft Antwerpen een van de meest sluitende systemen voor handhaving binnen Europa”, stelt schepen Ait Daoud.

De taak van de opdrachtnemer is om, conform de Europese en nationale (privacy)regels, in de landen van herkomst de naam- en adresgegevens van buitenlandse overtreders op te sporen en hen aan te schrijven met een LEZ-boete. Dit gebeurt vooral in de landen waar de meeste overtreders vandaan komen: Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Polen, Spanje, Italië, Tsjechië en Litouwen. Uit deze landen komt bijna 30% van de buitenlandse voertuigen die de LEZ binnenrijden.

Bijna alle landen gedekt

Er blijven slechts enkele landen over waar geen LEZ-boetes geïnd kunnen worden. Dat heeft vooral te maken met wetgeving in die landen die het onmogelijk maakt om naam- en adresgegevens op te vragen. Behalve de handhavingsacties op straat kunnen alleen bijkomende nationale bilaterale verdragen met die landen of een aanpassing van de Europese wetgeving ervoor zorgen dat LEZ-overtreders uit die landen beboet kunnen worden.

Verantwoordelijke schepen: Nabilla Ait Daoud, schepen voor leefmilieu 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is