Definitief ontwerp nieuwe fietsoversteek aan Nationale Bank klaar

Op 26 juni 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Met de aanleg van een nieuwe fietsoversteek vanop de Mechelsesteenweg richting Leopoldstraat, zorgt de stad Antwerpen voor een verdere optimalisatie van een druk gebruikte fietsverbinding richting binnenstad. Via een nieuw fietspad langs de voormalige Nationale Bank kunnen fietsers vlot en comfortabel aansluiten op de Leopoldstraat en het centrum van de stad. Het college keurde hiervoor vandaag het definitieve ontwerp goed.

In de zomer van 2018 werden de fietspaden langs de zuidelijke Leien, naar analogie van de net heraanlegde noordelijke Leien, voorzien van een nieuwe rode asfaltlaag met uitlopers tot in de verschillende zijstraten. De in- en uitritten van de ventwegen werden voorzien van verkeersplateaus. Zo beschikken de fietsers op de Leien over een comfortabel en veilig fietstraject van aan het nieuwe Vlinderpaleis tot aan de Noorderplaats.

Een nog ontbrekende schakel op dit traject zijn de fietsoversteken aan het kruispunt Mechelsesteenweg/Britselei/Frankrijklei. Vandaag kan je als fietser enkel aan de westelijke kant van dit kruispunt de Leien oversteken. Fietsers die vanuit de Mechelsesteenweg richting Leopoldstraat willen rijden, moeten rechts afslaan en doorrijden tot aan het kruispunt met de Maria Henriëttalei. In de praktijk kiezen heel wat fietsers voor de kortste route en steken samen met de voetgangers het kruispunt over in het verlengde van de Mechelsesteenweg, om zo via het voetpad langs de Nationale Bank verder te fietsen richting centrum.

Om deze onveilige situatie weg te werken krijgt het kruispunt aan de oostzijde (de kant van de voormalige Nationale Bank) een volwaardige fietsersoversteek en een enkelrichtingsfietspad dat na het kruispunt verder doorloopt langs de Nationale Bank naar de Leopoldstraat.

Inrichting nieuwe fietsoversteek

Aan de kant van de Mechelsesteenweg komen verkeerslichten voor de fietsers en een ruime opstelstrook. Hiervoor wordt de afslagstrook voor het autoverkeer naar de Lange Leemstraat iets ingekort. Markeringen op het kruispunt leiden de fietsers naar het nieuwe fietspad langs de voormalige Nationale Bank, daar komt tussen de gevel en de bomen een fietspad in rode asfalt en een voetpad. Een knipperlicht ter hoogte van de Bourlastraat waarschuwt fietsers voor een aankomende tram. Zo kunnen ze veilig de oversteek maken naar de Leopoldstraat.

Momenteel loopt er een technische studie naar de verdere optimalisatie van de verkeerslichten over de volledige Leien. De uitkomst van deze studie zal uitwijzen of op termijn de nieuwe fietsoversteek conflictvrij georganiseerd kan worden. In afwachting van deze studie blijft de huidige lichtenregeling behouden.

Volgende stappen

Met de goedkeuring van het definitieve ontwerp kunnen deze werken binnen het bestaande raamcontract van de stad uitgevoerd worden. De aanleg gaat in de loop van deze zomer van start.

Verantwoordelijken: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit – districtsburgemeester Paul Cordy

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is