Drie ontwerpteams geselecteerd voor wedstrijd herontwikkeling Arenawijk Deurne

Op 22 juli 2020, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

Drie ontwerpteams zijn geselecteerd om mee te doen met de wedstrijd voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne: BULK architecten, HUB en Metapolis. Als alles vlot verloopt, zal eind 2020 het definitieve ontwerpteam gekozen zijn.

De stad en Woonhaven werken, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan de herontwikkeling van de Arenawijk. De nieuwe Arenawijk wordt een groene, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het patrimonium van architect Renaat Braem wordt deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool.

“Eind april is de zoektocht naar een multidisciplinair ontwerpteam met expertise op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschap, erfgoed en mobiliteit gestart. Geïnteresseerde ontwerpteams konden tot midden juni een aanvraag tot deelneming indienen. Uit 14 kandidaten zijn nu 3 ontwerpteams geselecteerd om deel te nemen aan de laatste fase van de wedstrijd: BULK architecten, HUB en Metapolis. Als alles vlot verloopt, hebben we eind 2020 uit die drie een ontwerpteam gekozen dat een plan kan uitwerken voor de herontwikkeling van de Arenawijk”, aldus schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder en schepen voor wonen Fons Duchateau.

“Nadat het ontwerpteam is gekozen brengen de stad en Woonhaven Antwerpen de buurtbewoners op de hoogte en nodigen ze hen uit voor een infomoment dat begin 2021 zal plaatsvinden. Samen met het district Deurne wordt dan een participatietraject opgestart. De herontwikkeling zelf zal in fases verlopen en de verhuisbewegingen van Woonhaven volgen”, licht Tjerk Sekeris, districtsburgemeester voor Deurne, toe.

Groene autoluwe wijk en mix van private en sociale woningen

“De herontwikkeling van deze historische wijk is een belangrijk stadsproject waarvoor er deze legislatuur maar liefst drie miljoen euro is vrijgemaakt. We willen hier voluit inzetten op een groene buurt waarbij we de open ruimte zoveel mogelijk omzetten naar een parkomgeving”, benadrukt schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder.

Schepen voor wonen en voorzitter van Woonhaven Antwerpen Fons Duchateau: “Op dit moment zijn er in de Arenawijk 289 sociale woningen in de zuidrand en noordrand samen. Aangezien de sociale woningen in de zuidrand private woningen worden, komen er bijkomende sociale woningen in de noordrand. Er zijn ook nog 181 sociale woningen van Woonhaven in de vrijstaande torentjes in de Arenawijk. Die blijven voorlopig behouden zoals ze zijn. Op langere termijn zal ook daarvoor een concreet renovatie- of nieuwbouwproject worden opgestart. Het ontwerpteam moet voor de vrijstaande torentjes dan ook een langetermijnvisie maken.”

Coördinatie

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de herontwikkeling van de Arenawijk samen met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid.

Meer info over het stadsproject Arenawijk staat op www.agvespa.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

Verantwoordelijken: Fons Duchateau, schepen voor wonen, voorzitter AG VESPA en voorzitter Woonhaven Antwerpen – Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is