Emissie-inventaris resultaten 2015

Op 12 januari 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu

In het Antwerpse klimaatplan heeft de stad een visie uitgewerkt op klimaatveranderingen en heft ze concrete maatregelen en acties voorgesteld. Via de CO2-emissie-inventaris monitort de stad de uitstoot van broeikasgassen en de invloed van bepaalde maatregelen daarop. Uit de laatste emissie-inventaris blijkt dat Antwerpen op koers zit om haar klimaatdoelstellingen tegen 2020 te halen. Om de CO2-uitstoot verder omlaag te krijgen, wil Antwerpen verder focussen op renovatie van woningen, energiebesparing bij handel en diensten en hernieuwbare energiebronnen.

Jaarlijkse rapportering

In het kader van het Burgemeesterconvenant rapporteert de stad Antwerpen jaarlijks over de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied. Voor de stad Antwerpen is er in 2015 een CO2-vermindering van 14,5% vergeleken met 2005. Doelstelling is een vermindering van 20% tegen 2020. Lineair uitgezet was in 2015 een vermindering van 13,3% vereist om op koers te zijn. Die doelstelling is gehaald.

Voor de stedelijke diensten is de ambitie van de stad Antwerpen een vermindering van de emissies met 50% tegen 2020. Lineair uitgezet was in 2015 een vermindering van 33% vereist. Voor de stedelijke diensten is er momenteel een CO2- vermindering van 37%. Wat betekent dat de stad momenteel op koers zit om de doelstelling van -50% in 2020 te behalen.

De procentuele verandering per sector van de CO2- uitstoot (t.o.v. 2005) is als volgt:

industrie (exclusief ETS – Emissions Trading System): -46,8%
stedelijke diensten (incl. stedelijke vloot): -37%
huishoudens: -22,9%
lokale energieproductie: -11,7%
transport: +4,1%
handel en diensten (excl. stedelijke diensten): +6,4%

Het aandeel van elke sector in de CO2-uitstoot van 2015 is als volgt (tussen haakjes het verschil met 2005):

transport: 27,8% (+5%)
huishoudens: 27,8% (-3%)
handel en diensten: 24,4% (+4,8%)
industrie (exclusief ETS): 9,7% (-5,9%)
lokale energieproductie: 7,5% (+0,2%)
stedelijke diensten (incl. stedelijke vloot): 2,8% (-1,1%)

Op weg naar een klimaatneutraal Antwerpen

“Ook de volgende jaren blijft de stad Antwerpen sterk inzetten op het behalen van de klimaatdoelstellingen met klimaatneutraliteit tegen 2050”, verduidelijkt schepen Ait Daoud. “Om dit te bereiken, werken we aan concrete acties voor iedere sector. Onze gezinnen kunnen voor het nodige advies, premies en energieleningen terecht bij het Ecohuis. Voor deze doelgroep blijft energetische renovatie van woningen en appartementen heel belangrijk. Ook de ontwikkeling van grootschalige warmtenetten past in de vermindering van CO2-uitstoot door huishoudens. Voor het stimuleren van energie-efficiëntie bij handel en diensten is er een aparte ondersteuning via het platform www.samenklimaatactief.be. Ook de uitbouw van windturbineparken in het havengebied zorgt voor een daling van de CO2-uitstoot.”

Om de CO2-uitstoot in de categorie transport terug te dringen, zorgt de stad voor een breed aanbod aan alternatieven.Hierbij zetten we in op een beter aanbod aan openbaar vervoer, vertramming, uitbreiding van het velo-systeem, deelwagens en het stimuleren van schonere voertuigen met een lagere CO2-uitstoot.

De stad kijkt ondertussen verder naar 2030 en 2050. Tegen 2030 is een verdere daling van broeikasgassen tot -40% vereist, zodat tegen 2050 de stad klimaatneutraal kan zijn. Vanaf 2018 brengt de stad experten en partners bijeen om na te gaan hoe deze ambitie samen waargemaakt kan worden.

Verantwoordelijke schepen: Nabilla Ait Daoud, schepen voor leefmilieu 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is