Herziening Bouwcode

Op 25 mei 2018, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

In de jaren 80 voerde Antwerpen de Bouwcode in om het bouwen in de stad te reglementeren. Het doel was en is om de basiskwaliteit van bebouwing te garanderen, met aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid, uitzicht en veiligheid. Zoals bepaald bij de vorige herziening in 2014 volgt nu een nieuwe, gedeeltelijke herziening van de Bouwcode. Het college nam vandaag kennis van het voorontwerp. Naast technische aanpassingen zijn er ook inhoudelijke wijzigingen. Zo wil de stad meer jonge gezinnen aantrekken door onder andere minimale groottes vast te leggen voor appartementen en de huidige onderwijscapaciteit te beschermen. Ook is er bij de herziening aandacht om de stad weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering, met bijvoorbeeld groen- en waterdaken. In juni zullen de aangepaste artikels uit de bouwcode onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

Sinds haar invoering in de jaren 1980 is de bouwcode al enkele keren herzien omwille van de voortdurend veranderende ruimtelijke en maatschappelijke context. De huidige, gedeeltelijke herziening is tweeledig: naast technische aanpassingen in functie van duidelijkheid en leesbaarheid zijn er ook thematische inhoudelijke wijzigingen, in overeenstemming met de beleidskeuzes. Alvorens het college de ontwerp-bouwcode goedkeurde, vroeg het advies aan het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de deputatie van de provincie Antwerpen en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

Aandacht voor jonge gezinnen: kwalitatief wonen en onderwijscapaciteit

De stad wil jonge gezinnen aantrekken om in de stad te komen wonen én er te blijven. Daarvoor is er een kwalitatief woonaanbod van voldoende grote woningen nodig. Om hierin te voorzien, worden met de herziening van de Bouwcode minimale groottes vastgelegd voor studio’s, 1-, 2- en 3-slaapkamerappartementen en kunnen eengezinswoningen in de toekomst niet meer opgedeeld worden.

Ook voldoende onderwijscapaciteit is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daarom wil de stad de huidige capaciteit beschermen via de Bouwcode. Bestaande schoolgebouwen zullen voortaan niet meer omgevormd kunnen worden naar andere functies dan onderwijs, zonder dat deze plaatsen worden gecompenseerd.

Ruimte voor water en groen

Wateroverlast in de stad wordt doorgaans veroorzaakt doordat de riolering de plotse en massale toevloed van water tijdens een intense regenbui niet kan verwerken. Volgens de huidige verwachtingen over de klimaatsverandering zal de kans op overstromingen toenemen door een stijgend fenomeen van intense regenval na lange periodes van droogte. 

De herziening van de Bouwcode wil onder andere efficiënte manieren stimuleren om de stad weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatsverandering, zoals de aanleg van groendaken en waterdaken.

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is