Nieuw gebouw voor M HKA

Op 13 oktober 2021, over deze onderwerpen: Cultuur (+ erfgoed en toerisme), Stadsontwikkeling

Vandaag kondigden Vlaanderen, M HKA en stad Antwerpen de opstart aan van het bouwdossier voor het museum van hedendaagse kunst in Antwerpen. De nieuwbouw voor M HKA komt verderop op de Waalsekaai, waar momenteel het Hof van Beroep zetelt. Voor de opstart van het bouwdossier worden nu de nodige procedures in gang gezet.

De eerste stappen voor dit grote nieuwbouwproject worden momenteel gezet. Stad Antwerpen stelt een studiebureau aan voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dat plan bepaalt de concrete richtlijnen voor het nieuwe gebouw en start met de opmaak van een start- en procesnota. Hiervoor wordt de buurt uitgenodigd op een samenkomst waarbij iedereen suggesties kan geven. Parallel aan deze procedure start de Vlaamse Bouwmeester begin 2022 een wedstrijd waarbij ontwerpers zich kandidaat kunnen stellen.

De buurt zal niet alleen bij de start maar ook tijdens de gehele bouwprocedure geïnformeerd en geconsulteerd worden bij de voornaamste mijlpalen van het project.

Timings

Als alles volgens plan verloopt, eindigt de RUP-procedure in het najaar van 2023. Na de verhuis van het Hof van Beroep kan de sloop van het gebouw op die locatie starten. 2024 wordt hierbij als streefdatum vooropgesteld.

Minister van Cultuur Jan Jambon: “In een nieuw museumgebouw zullen de collecties van het M HKA nog veel beter tot hun recht komen. Want een topmuseumbeleving, daar gaat het mij om als minister van Cultuur en kunstliefhebber. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee ook nieuwe publieksgroepen zullen aanspreken. Voor dit complexe project willen we dat ontwerpers en aannemers, architecten en ingenieurs intensief met elkaar in dialoog gaan. Daarnaast hoop ik dat er ook heel wat Vlaamse ontwerpbureaus hun kans zullen wagen, want toparchitectuur hebben we zeker en vast in Vlaanderen.”

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling: “De gekozen site op het huidige Hof van Beroep voor het nieuwe M HKA-museum, is een scharnierpunt tussen de kaaien en het nieuwe park.  Een katalysator voor de wijde omgeving en een grote meerwaarde voor de huidige ontwikkelingen. Met deze locatie op de Waalsekaai komen we bovendien tegemoet aan de buurt die vragende partij is om het museum op het Zuid te behouden. Voor de verdere stappen in het dossier blijven we de buurt nauw betrekken. We hebben de ambitie om het museum verder te verankeren in en te verbinden met het Zuid en onze stad. Het nieuwe M HKA moet deel worden van de openbare ruimte, in tegenstelling tot de gesloten façade en de werking van het vroegere Hof van Beroep.”

Nabilla Ait Daoud, schepen voor cultuur: “Antwerpen heeft een bloeiende hedendaagse kunstscène die ook internationaal een sterke uitstraling kent, en het     M HKA draagt die reputatie al vele jaren mee uit. Met de nieuwe site op de Waalsekaai blijft het M HKA ook in de toekomst verankerd op het Antwerpse Zuid, midden de vele gerenommeerde kunstgalerieën in de buurt. De samenwerking tussen stad Antwerpen en het M HKA verloopt al langer intens, maar sinds vorig jaar – met de lancering van De Stadscollectie – nog meer dan voorheen. De stad investeert jaarlijks in de uitbouw van een collectie hedendaagse kunst die in langdurige bruikleen aan het M HKA gegeven wordt. Met de plannen voor het nieuwe M HKA-museum schroeven Vlaanderen en de stad de ambities nog op: we geven de hedendaagse kunsten meer dan ooit een podium en de sterke artistieke reputatie van Antwerpen vertalen we samen in een boeiend museaal verhaal!”

Bart De Baere, directeur M HKA: “Het volwaardige museum voor het M HKA staat zowel in het Vlaamse regeerakkoord als in het Antwerpse bestuursakkoord, en toch is het bijzonder dat er nu een tweede kans komt. In de nasleep van corona waarin we nog zitten, is dit een baken voor de toekomst; we kunnen in Vlaanderen weer vooruit denken.“

Verantwoordelijke schepenen: Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter AG Vespa - Nabilla Ait Daoud, schepen voor cultuur

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is