Provincie Antwerpen kiest vzw Ouders van Verongelukte Kinderen als goed doel voor de 7de fietstocht Business & Bikes

Op 10 januari 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs, Verkeersveiligheid

Op 12 mei 2022 organiseert Business & Bikes voor de 7de maal een bedrijfsfietstocht voor het goede doel. Als hoofdsponsor van dit evenement kiest de provincie Antwerpen ervoor om de opbrengst van deze fietstocht te schenken aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Verkeersveiligheid wordt daarmee het kernwoord van deze editie.

Business and Bikes is een initiatief van Ben Deburchgrave en Dieter Verheyen, bedrijfsleiders van Pirazzo Sportswear en 1stDvision . Het initiatief is een professioneel platform dat ondernemers op een sportieve manier bij elkaar brengt rond een specifiek thema. Jaarlijks organiseren zij een sponsorfietstocht voor een goed doel, waarop bedrijven en hun werknemers kunnen intekenen. De hoofdsponsor geniet het voorrecht om het goede doel te kiezen. Zo organiseert Business and Bikes op 12 mei 2022 voor de 7de maal een sponsorfietstocht in de regio Kontich. Als hoofdsponsor zet de provincie Antwerpen in op het thema verkeersveiligheid en gunt zij de opbrengsten van de fietstocht aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.

Business and Bikes als verkeersveilige organisator

Initiatiefnemers van het event zijn Ben Deburchgrave en Dieter Verheyen, die Business and Bikes als een professioneel platform opstartten vanuit hun eigen jonge en dynamische bedrijven Pirazzo Sportswear en 1stDvision. Business and Bikes brengt bedrijven en hun werknemers op een sportieve wijze bij elkaar rond een specifiek thema. Het doel is, om meer bedrijven ervan te overtuigen dat het laten bewegen van hun werknemers een zeer positief effect heeft op hun gezondheid en welzijn. Werknemers die regelmatiger bewegen, dat vertaalt zich in betere prestaties die het bedrijf ten goede komen. Bedrijven die dit idee ondersteunen, behalen niet alleen interne winst, maar vinden elkaar ook in een netwerkplatform van gelijkgestemde firma’s en zaakvoerders.

Business and Bikes zet ook in 2022 in op een verkeersveilige omkadering. Zo fietsen de deelnemers onder volledige politie- en motorenbegeleiding langs een uitgestippeld parcours, waarop ook volgwagens en een assistentiewagen beschikbaar zijn

Ben Deburchgrave bevestigt: ‘het thema verkeersveiligheid en het gekozen doel passen in onze filosofie om de gezondheid en het welbevinden van de werknemers in onze deelnemende bedrijven te bevorderen en biedt hen het bijzondere gevoel met deze fietstocht aan een belangrijk maatschappelijk doel bij te dragen’.

Provincie Antwerpen als hoofdsponsor

Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens licht toe: ‘De provincie Antwerpen is hoofdsponsor van deze fietstocht, omdat de thema’s naadloos aansluiten bij belangrijke beleidsthema’s zoals functioneel fietsverkeer, duurzaam woon-werkverkeer en de verkeersveiligheid. De keuze van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen als goed doel is ingegeven vanuit onze betrokkenheid op verkeersveiligheid’.

Met het traject Verkeersveilige Gemeente wil de provincie Antwerpen haar gemeenten ondersteunen om het aantal verkeersslachtoffers zo snel mogelijk terug te brengen naar nul en een verkeersveiligheidsreflex te ontwikkelen bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken. Lokale besturen kunnen hiervoor rekenen op een intens begeleidingstraject bij de uitvoering van hun verkeersveiligheidsplan. Dit plan zet in op acties binnen alle vijf pijlers van de verkeersveiligheid, namelijk beleid, educatie, infrastructuur, handhaving en monitoring.

Opbrengst voor vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (vzw OVK)

Het traject Verkeersveilige Gemeente vormt meteen de link naar partner vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Deze vzw ijvert al meer dan 25 jaar voor een betere opvang en ondersteuning van nabestaanden van slachtoffers van een verkeersongeval, en vraagt bij haar acties en projecten systematisch aandacht voor een betere verkeersveiligheid.

Gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem waardeert dat de provincie Antwerpen in het thema van verkeersveiligheid ervoor kiest om de opbrengst van de sponsortocht aan vzw OVK te schenken. Giften zijn voor OVK een belangrijke bron van inkomsten om het netwerk van meer dan 2000 nabestaanden te ondersteunen.

Hij getuigt: ‘ Als vereniging die liefst zo min mogelijk leden zou tellen, onthalen we toch elk jaar weer nieuwe leden: families die aan het begin staan van de enorme lijdensweg die het verlies van een kind betekent. Schenkingen als deze helpen ons om het thema verkeersveiligheid hoog op de agenda te houden. Want elk slachtoffer is er één teveel’.

Gedeputeerde Luk Lemmens (provincie Antwerpen hoofdsponsor) naast dhr. Koen Van Wonterghem (bestuurder vzw OVK)
en de intiatiefnemers Bike & Business - Copyright: provincie Antwerpen

Beleidsverantwoordelijke: Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is