Ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite voorlopig vastgesteld

Op 7 mei 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Het college legt de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van de Friendshipsite ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De stad wil de Friendshipsite op het Eilandje herontwikkelen tot een levendige en aantrekkelijke locatie met ruimte voor wonen en werken met integratie van het huidige servicestation, en een ondergrondse parking. Uitgangspunten van het RUP zijn onder andere dat de Dinantstraat wordt opgeheven en dat een grotere bouwhoogte wordt toegelaten op bepaalde plekken. Nadat de gemeenteraad zich eind deze maand uitspreekt over de voorlopige vaststelling van het RUP, start ook het openbaar onderzoek.-

De Friendshipsite maakt deel uit van de wijk Oude Dokken op het Eilandje en wordt begrensd door de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site omvat het kantoorgebouw de Friendshipbuilding (‘de Chiquita’), een servicestation van Total, een braakliggend terrein met parking, een tractiestation van De Lijn en openbaar domein waaronder de Dinantstraat. Om de herontwikkeling van de site mogelijk te maken, werkt de stad aan een RUP. Het doel is om de site te ontwikkelen tot één samenhangend en levendig bouwblok. Daarvoor zijn in het RUP enkele belangrijke uitgangspunten vastgelegd.

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Met de voorlopige vaststelling zetten we weer een belangrijke stap in het verder ontwikkelen van het Eilandje. Na de inbreng van de verschillende bevoegde instanties, de Gecoro en de districtsraad, kan iedereen het RUP nu nog voor een laatste keer raadplegen tijdens het openbaar onderzoek. We willen hier een levendig bouwblok creëren met mix aan functies zoals wonen, werken en handel. Bovendien zetten we ook hier hard in op vergroening en ontharding om de waterdoorlatendheid en beplanting alle kansen te geven."

Opheffen Dinantstraat

Het RUP zal de Dinantstraat (die twee bouwvelden van elkaar scheidt) opheffen, waardoor er een integrale en geïntegreerde ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt. Op die manier ontstaan nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld in een centrale groene buitenruimte in het hart van het bouwblok voorzien worden. Die buitenruimte moet grotendeels privaat-collectief en deels publiek worden. Minimaal 60% ervan mag niet onderbouwd worden zodat een volwaardige groenaanleg en waterinfiltratie mogelijk is.

Wijzigen bouwhoogte

Door de locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdamstraat, leent de plek zich tot hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het RUP Eilandje. Het RUP Friendshipsite zegt het volgende:

Aan de Rijnkaai is het mogelijk om 2 hoogteaccenten toe te laten (een van maximaal 12 bouwlagen en een van maximaal 16 bouwlagen).
In de Bataviastraat wordt er ingezet op een volwaardige woonstraat, met maximaal 5 bouwlagen. Hier zijn gezinswoningen met voortuinen mogelijk.
Aan de Sint-Laureiskaai zijn plaatselijk maximaal 9 bouwlagen mogelijk.

Mix van wonen en stedelijke functies

In het nieuwe RUP wordt de hoofdbestemming wonen aangevuld met stedelijke functies, waaronder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, detailhandel, kantoren, diensten en ateliers, vrijetijdsvoorzieningen, horeca en een tankstation. Er wordt een minimum aan publiek toegankelijke functies vastgelegd voor een levendige buurt met toegangen en doorzichten vanaf de omliggende straten.

Aansluitingsverplichting op warmtenet

Een aansluitingsverplichting voor een mogelijk toekomstig warmtenet wordt opgenomen in het RUP. Elk op te richten gebouw in het plangebied moet daartoe de nodige voorzieningen treffen.

Mobiliteit

Het gemotoriseerde verkeer wordt gebundeld tot één in- en uitgang aan de Rijnkaai, zo ver mogelijk gelegen van het kruispunt Rijnkaai-Amsterdamstraat zodat dat minimaal belast wordt. Er wordt maximaal in ondergronds parkeren voorzien.

RUP Friendshipsite

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het RUP Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje grosso modo te behouden, met een maximum van 39.600 m².

Openbaar onderzoek

Nadat de gemeenteraad zich eind deze maand uitspreekt over de voorlopige vaststelling van het RUP, start ook het openbaar onderzoek. Dat loopt 60 dagen, van 14 juni tot en met 12 augustus 2021. Begin juni krijgen de buurtbewoners van de Friendshipsite een nieuwsbrief over het RUP in de bus en een uitnodiging voor een infomoment

Verantwoordelijke schepen: Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is