Slim naar Antwerpen brengt grote Antwerpse werkgevers samen tijdens CEO-bijeenkomst

Op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit

In het Flanders Meeting & Convention Center Antwerp vond vandaag de tweede CEO-bijeenkomst van Slim naar Antwerpen plaats. Het evenement stond volledig in het teken van de maatregelen die Antwerpse werkgevers nemen om het woon-werkverkeer van hun werknemers te optimaliseren.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit en voorzitter van de stuurgroep Slim naar Antwerpen, was de gastheer voor de tweede CEO-bijeenkomst. Deze bijeenkomst kadert in de samenwerking tussen Slim naar Antwerpen en de aangesloten Antwerpse bedrijven om de stad bereikbaar te houden tijdens de grote infrastructuurwerken die vandaag en de komende jaren plaatsvinden.

Ervaringen en kennis delen

Tijdens thematische gespreksrondes kwamen verscheidene CEO’s aan het woord over de maatregelen die ze nemen om hun bereikbaarheid en die van stad en haven te verbeteren. Centraal hierbij stonden inspirerende voorbeelden, tips voor succes, nuttige ervaringen en concrete resultaten. De aanwezige werkgevers konden met elkaar in dialoog gaan, uitdagingen bespreken, kennis delen en inspiratie opdoen. De thema’s die vooral aan bod kwamen, waren plaats- en tijdsonafhankelijk werken, fietsmaatregelen en de uitdagingen waar logistieke en havenbedrijven voor staan. Verder werd er van gedachten gewisseld over de mogelijkheden en kansen voor bedrijfsoverstijgende maatregelen. Ook werden de bedrijven die recent in de samenwerking met Slim naar Antwerpen zijn ingestapt in de kijker gezet.

DHL Parcel is het bedrijf dat het meest recent in de samenwerking met Slim naar Antwerpen is ingestapt. “DHL is er veel aan gelegen om bereikbaarheid van binnensteden en industriële centra te bevorderen,” vertelt Peter Dewolf, HR Business Partner, “Enerzijds uit economisch belang, maar ook om CO2-uitstoot te reduceren. Dat kunnen we alleen bereiken door samen te werken. Slim naar Antwerpen biedt die kans op een wijze die naadloos aansluit op onze ambities. DHL werkt voor bewoners en bedrijven in de regio en is er zelf ook gevestigd. En als je dat feit koppelt aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van DHL, dan is dit initiatief ons op het lijf geschreven.”

Veelbelovend potentieel

Bij de deelnemende bedrijven is heel wat potentieel aan uitgespaarde autoverplaatsingen te zien. Tot zover werden 22 mobiliteitsscans uitgevoerd, waarbij het huidige verplaatsingsgedrag van 22.187 werknemers in kaart werd gebracht. 13.106 van hen kwamen op het tijdstip van de scan met de auto naar het werk, ofwel 59%. Berekeningen op basis van factoren zoals de afstand woon-werkverkeer en de dienstverlening van het openbaar vervoer tonen aan dat 9.262 van het totale aantal werknemers een waardig alternatief voor de auto hebben om naar het werk te komen.

Samenwerking met Slim naar Antwerpen

Slim naar Antwerpen startte in 2016 met de werkgeversaanpak. Die bood een antwoord op de vraag van veel werkgevers in de Antwerpse regio naar duurzame oplossingen voor het woon-werkverkeer van hun werknemers. Een team van bereikbaarheidsmanagers geeft bedrijven vanaf 20 werknemers mobiliteitsadvies op maat en biedt hen samen met enkele partners een reeks producten en diensten aan, waaronder een mobiliteitsscan, proefaanbod fietsen en openbaar vervoer, fiscaal advies, contacten met mobiliteitsaanbieders, communicatieve ondersteuning, enzovoort. 

“Op de CEO-bijeenkomst van mei 2017 werden de eerste 18 grote werkgevers in de kijker gezet die ingestapt zijn in de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen. Sindsdien zijn er nog eens 23 werkgevers bijgekomen”, verduidelijkt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit. “Dat brengt het totaal op 41 Antwerpse werkgevers met meer dan 150 werknemers die met de steun van Slim naar Antwerpen het woon-werkverkeer en de dienstverplaatsingen van hun werknemers optimaliseren. Samen worden zo circa 41.600 werknemers bereikt. Daarnaast kunnen ook bedrijven met minder dan 150 werknemers rekenen op aangepaste ondersteuning van Slim naar Antwerpen. 35 kmo’s in Antwerpen maken hier al gebruik van, goed voor nog eens circa 2.000 werknemers.”

Meer informatie over de samenwerking tussen Slim naar Antwerpen en bedrijven is te vinden op www.slimnaarantwerpen.be/werkgevers.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Europese steun via CIVITAS PORTIS.

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is