Stad Antwerpen dient beheersplan Unitas-tuinwijk in bij Vlaamse overheid

Op 9 februari 2018, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

De stad Antwerpen dient het beheersplan Unitastuinwijk in bij de Vlaamse overheid. Met dit plan zorgt de stad er enerzijds voor dat de unieke uitstraling en het karakter van de tuinwijk behouden blijven de komende jaren. Anderzijds biedt het plan hulp en begeleiding aan de bewoners wanneer er onderhoudswerkzaamheden of herstellingen nodig zijn. De Vlaamse overheid bekijkt het beheersplan de volgende maanden en zal er daarna uitspraak over doen.

In Deurne, vlakbij het Boekenbergpark, ligt één van de architecturale parels van Antwerpen: de Unitas-tuinwijk. De wijk werd als één geheel (openbaar domein, groen en gebouwen) ontworpen door architect Eduard Van Steenbergen tussen 1923 en 1932. Het is één van de meest interessante en boeiende tuinwijken uit het interbellum in Vlaanderen. De stad Antwerpen stelde in samenwerking met architectuur- en restauratiebureau Erfgoed & Visie bvba een beheersplan op voor deze wijk die al geregistreerd staat als ‘beschermd stadsgezicht’.

Schepen Rob Van de Velde: “In het beheersplan wordt nagedacht over de ambities op langere termijn voor de wijk. De bedoeling is om het oorspronkelijke beeld van de tuinwijk te bewaren en te herstellen waar mogelijk. Er wordt onder meer vastgelegd welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn.” Ook Tjerk Sekeris, districtsburgemeester van Deurne, juicht dit beheersplan toe als leidraad voor de bewoners van de Unitas-tuinwijk.

Voor de bewoners van de woningen in de Unitas-tuinwijk zorgt dit beheersplan enerzijds voor administratieve vereenvoudiging en schept het anderzijds de mogelijkheid om voor bepaalde werken een premie aan te vragen. Het beheersplan is een praktische handleiding voor de bewoners die er onder meer voorbeeldbestekken en bijhorende detailtekeningen in kunnen vinden voor een aantal werken.

Het beheersplan wordt nu bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid ter goedkeuring ingediend. Na de goedkeuring treedt het in werking. De bewoners van de Unitas-tuinwijk zullen hierover persoonlijk geïnformeerd worden. Alle informatie is nu al beschikbaar op www.antwerpenmorgen.be , project Unitas tuinwijk. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Verantwoordelijke schepen: Rob Van de Velde, schepen voor stadsontwikkeling 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is