Stad Antwerpen en district Wilrijk werken aan beter evenwicht tussen wonen en werken langs Boomsesteenweg, Krijgslaan en Kernenergiestraat

Op 5 augustus 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

De stad Antwerpen en het district Wilrijk werken aan een kwalitatief en vernieuwend project met ruimte voor wonen en werken in het gebied tussen de Boomsesteenweg, Krijgslaan, Kernenergiestraat en het aanpalende KMO-terrein in Wilrijk. De stad maakt hier een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor op, gebaseerd op een ruimtelijke studie voor de ontwikkeling van de 20ste-eeuwse gordel. De eerste stap in dit plan, de start- en procesnota, werd goedgekeurd door het college. 

“Met de opmaak van het RUP zoeken de stad Antwerpen en het district Wilrijk naar een kwalitatieve ruimtelijke invulling, en willen we een nieuw stadsblok ontwikkelen dat wonen en werken harmonieus combineert. Daarnaast wordt een kwalitatieve verbetering en regularisering van de bestaande appartementsgebouwen in het gebied gerealiseerd. De eerste stap in dit plan, de start- en procesnota, is goedgekeurd door het college”, aldus schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

Dit gebied is een typisch voorbeeld in de 20ste-eeuwse gordel waarop de verdichtingsstrategie zoals uitgewerkt in de ruimtelijke studie ‘Labo XX’ kan worden toegepast. Labo XX is een onderzoek van de stad gericht op de vernieuwing van het stedelijke gebied buiten de Ring. Na de vernieuwing van de 19de-eeuwse binnenstad, richt de stad haar blik nu op de districten.

Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt: “Kenmerkend is dat deze woonwijken of industriële zones na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Dit betekent dat ze stillaan toe zijn aan renovatie of vernieuwing. Daarom is dit het uitgelezen moment om ze aantrekkelijker te maken en klaar te stomen voor de komende jaren, waarbij we inzetten op een duurzame aanpak en een verbeterde woonkwaliteit.Ten slotte vergt de vernieuwing van deze wijken ook een andere aanpak door de verschillende ruimtelijke context. We zetten in op slim verdichten en maken van de ontwikkeling van dit stadsblok een pilootproject voor innovatieve woon- en werkvormen in de 20ste-eeuwse gordel.”

Meer info over de ruimtelijke studie LaboXX is te vinden op www.antwerpenmorgen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

Verdere stappen en timing

Op 8 september 2020 organiseert de stad een digitaal infomoment voor de bewoners, waarna iedereen de start- en procesnota gedurende 30 dagen zal kunnen raadplegen. Later in 2020 wordt een voorontwerp opgemaakt, dat na een adviesronde verder wordt verfijnd tot een ontwerp in het voorjaar van 2021. Over dit ontwerp zal in september 2021 gedurende 60 dagen een openbaar onderzoek lopen.

Verantwoordelijken: Annick de Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening - Kristof Bossuyt, districtsburgemeester Wilrijk

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is