Stad Antwerpen evalueert resultaten mobiliteitsprojecten uit eerste projectoproep

Op 29 juni 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit

De 8 al gerealiseerde projecten die de stad Antwerpen ondersteunt in het kader van de marktplaats voor mobiliteit hebben een positieve impact op het personen- en vrachtverkeer in de Antwerpse regio. Zo worden er momenteel 9896 vermeden voertuigbewegingen per maand geteld.

In september 2016 lanceerde de stad Antwerpen de eerste projectoproep voor de marktplaats voor mobiliteit. Hiermee ging de stad op zoek naar interessante en veelbelovende projecten die kunnen bijdragen aan vlot, efficiënt en betrouwbaar personen- en vrachtverkeer in de Antwerpse regio. Een professionele jury selecteerde 10 projecten die verdere ondersteuning zouden krijgen van de stad. Daarvan werden er 8 uitgerold tussen januari 2017 en maart 2018. De overige 2 worden nog uitgevoerd in de toekomst. Alle projecten werden grondig gemonitord en de impact werd geëvalueerd.

De al gerealiseerde projecten hadden verschillende doorlooptijden en lanceringsdata. In totaal werden dankzij deze 8 projecten tussen januari 2017 en maart 2018 32.100 voertuigenbewegingen geïmpacteerd. Momenteel worden er 9896 vermeden voertuigbewegingen per maand geteld. De projecten gericht op personentransport zorgen heden voor 7208 minder autoverplaatsingen per maand. De logistieke projecten zijn goed voor 2688 minder logistieke vervoersbewegingen per maand. 

Een overzicht van de 10 geselecteerde projecten

Van de 10 geselecteerde projecten zijn er 6 gericht op personentransport: Cloudbike (deelfietsensysteem), Jobruil (jobrotatie in functie van woon-werkafstand), Mellowcabs (lichte, elektrische voertuigen), Taxistop (carpoolsysteem), Kantoorbus (ingerichte bus om te werken tijdens het pendeltraject) en B2Bike (Bike2Go-kit op het werk).

Logistiek transport maakt ook een groot deel uit van de verplaatsingen in en rond Antwerpen. Daarom werden zijn er ook 4 logistieke projecten geselecteerd: Avantida met de applicatie DepotX (vermijden van lege zeecontainers), Blue Line Logistics (inzetten van binnenvaart), Plastiek Van Wauwe (2 projecten om afhaalpunten uit knelpuntgebied te halen).

8 van de 10 projecten werden uitgerold tussen januari 2017 en maart 2018. Omwille van organisatorische redenen of de noodzaak aan aangepaste reglementering werden de projecten Mellowcabs en Kantoorbus overgeheveld naar de huidige projectoproep.

Ze konden allemaal rekenen op een sterke inhoudelijke en communicatieve ondersteuning van de stad. Verder kregen ze ook financiële ondersteuning op basis van de resultaten die ze haalden.

Waardevolle lessen

De stad trok een aantal waardevolle lessen uit deze eerste projectoproep. Zo creëert de projectoproep een positieve dynamiek bij bedrijven die willen ondernemen in Antwerpen. Het is een laagdrempelig instrument dat ondernemers de mogelijkheid biedt om een project uit te rollen in Antwerpen met ondersteuning van de stad. Op die manier wordt er een sterke betrokkenheid en wisselwerking gecreëerd tussen de stad en de private sector.

Naast impact op de weg draagt de projectoproep bij aan nieuwe, praktijkgerichte inzichten voor de stad Antwerpen. Door actief betrokken te zijn in concrete projecten van private aanbieders, worden zowel hefbomen als drempels voor innovatie zichtbaar. Pilootprojecten leggen bepaalde noden en uitdagingen bloot, tonen mogelijkheden en nieuwe inzichten.

Alle lessen worden gebruikt om toekomstige projecten nog beter te kunnen begeleiden en de marktplaats voor mobiliteit, zowel als de projectoproep specifiek, verder te optimaliseren.

Marktplaats voor mobiliteit

De marktplaats voor mobiliteit maakt deel uit van Slim naar Antwerpen en zet in op slimme mobiliteitsoplossingen. Daarmee wil stad Antwerpen het aanbod aan mobiliteitsdiensten in de Antwerpse regio stimuleren. Zo dragen de partners en projecten die deel uitmaken van de marktplaats bij aan het vermijden van files in Antwerpen. Dat kan door in te zetten op een time shift, een modal shift of het efficiënter gebruiken van voertuigen. Het gaat bij voorkeur om  duurzame oplossingen voor een verbetering van de verkeersdoorstroming en om structurele of blijvende gedragsveranderingen. Zowel personenverkeer als vrachtverkeer komen in aanmerking.

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is