Stad Antwerpen presenteert beleidskeuze elektrische laadinfrastructuur op EVORA-slotevent

Op 3 december 2015, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Technologie en innovatie

Elektrische wagens zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de stad en stoten geen CO2 uit. Het is dan ook een logische stap dat steden investeren in elektrische laadinfrastructuur. Daarom werkte de stad Antwerpen mee aan oplossingen binnen het Vlaams platform voor publiek toegankelijke laadpunten: EVORA. In dit platform werkten vijf Vlaamse steden, autofabrikanten en netbeheerders drie pijlers uit die de lokale e-rijder moeten ondersteunen: ‘Laadpaal volgt wagen’, ‘Ladder van laden’ en ‘Uniformiteit in laadpunten’. Deze drie stappen werden vandaag toegelicht op het slotevent, waar onder andere schepen voor mobiliteit Koen Kennis het beleidsvoorstel voor elektrische laadinfrastructuur in Antwerpen heeft voorgesteld.

De stad Antwerpen is op vlak van elektrische laadinfrastructuur niet aan haar proefstuk toe. Begin 2012 werd er geïnvesteerd in tien elektrische laadpalen in de binnenstad als testcase. De vraag is sindsdien alleen maar toegenomen. De stad Antwerpen gelooft in duurzame elektrische mobiliteit. E-wagens zijn heel geschikt voor korte afstanden en stoten geen CO2 uit in de stad. In 2012 verving de stad een deel van de eigen vloot door 26 elektrische voertuigen, waarvan 12 personenwagens. Eén vierde van de 492 dienstfietsen van de stad rijdt ondertussen elektrisch.

Markt in verandering

De markt van de elektrische wagens evolueert snel en typeert zich door continue technologische innovatie. Dit maakt dat de huidige laadpunten in Antwerpen niet meer voldoen. De stad stapte in het in 2014 opgerichte EVORA-platform om kennis en expertise te vergaren van andere steden, autofabrikanten en netbeheerders.

Stad blijft inzetten op elektrische mobiliteit

De stad Antwerpen wil elektrische mobiliteit faciliteren en inspelen op slimme oplossingen. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis maakte vandaag op het slotevent van EVORA duidelijke beleidskeuzes bekend: ‘Paal volgt wagen’ en ‘Ladder van laden’.

‘Paal volgt wagen’ betekent dat oplaadpunten worden geplaatst op vraag van bewoners. Op deze manier investeert de stad enkel op plekken waar er nood is aan een elektrische laadpaal. Er is dus een zekere garantie dat het laadpunt gebruikt zal worden. De tien eerder geplaatste laadpunten werkten volgens het ‘Wagen volgt paal’-principe. Op die plaatsen bleek de vraag niet altijd voldoende groot.

De stad wil de parkeerdruk op het openbaar domein niet nog meer doen toenemen door plaatsen te creëren enkel voor elektrische wagens. Daarom wordt het tweede principe nagestreefd: ‘Ladder van laden’. Koen Kennis legt uit: “Allereerst stimuleren we maximaal de voorziening van laadinfrastructuur op privéterreinen. Bijvoorbeeld in de garage van een woning of in een parking van een bedrijvencomplex. Op de tweede plaats volgt het semi-publieke domein, zoals ondergrondse of publieke parkings, buurtparkings, tankstations en hotels. Pas in allerlaatste instantie wordt er gekeken naar het publieke domein. Als er wordt gekozen om laadinfrastructuur in het straatbeeld te voorzien, dan moet dit op strategische plaatsen zijn waar de vraag groot is en er uiteraard ook netaansluiting mogelijk is. We willen een wildgroei aan laadinfrastructuur vermijden.”

Stad volgt visie van EVORA

Met deze beleidskeuzes sluit de stad Antwerpen aan bij de visie van EVORA. Arthur Vijghen, platformcoördinator van EVORA voegt toe: “Als we de elektrische wagen succesvol willen maken in onze Vlaamse steden, dan moeten we zorgen dat stadsbewoners de mogelijkheid hebben om hun wagen in de nabijheid van hun woning op te laden. Dankzij EVORA hebben alle partijen een gezamenlijke visie kunnen uitwerken, wat een noodzakelijke maar heel belangrijke stap vooruit is richting een groener wagenpark en zuiverdere steden. Door de uitrol van de EVORA-resultaten de komende maanden, zal het alvast voor de inwoners van Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Truiden de moeite worden om de aanschaf van een elektrische wagen te overwegen. De ideeën van EVORA zullen echter ook in alle andere Vlaamse steden en gemeenten gebruikt kunnen worden.” Meer info over EVORA vinden geïnteresseerden op http://evoraplatform.be/.

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is