Stad Antwerpen zet in op duurzaam woon-werkverkeer van eigen werknemers

Op 28 april 2017, over deze onderwerpen: Economie & Werk, Mobiliteit

De stad Antwerpen stapt voor haar eigen werknemers in de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen. Daardoor kunnen werknemers die de wagen thuis laten staan en een (e-)fiets kopen of herstellen voor hun woon-werkverkeer, zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven voor de maximale (e-)fietskortingsregeling die tot 450 euro kan gaan. De stad verhoogt ook de fietsvergoeding voor haar personeel van 0,15 naar 0,23 euro. 

Slim naar Antwerpen begeleidt met de ‘werkgeversaanpak’ werkgevers om een sterk bedrijfsvervoersplan uit te werken. Via een brede waaier aan diensten en producten, zodat de bedrijven sterk kunnen inzetten op mobiliteitsmaatregelen en duurzaam woon-werkverkeer voor hun werknemers.

Korting (e-)fiets en verhoogde fietsvergoeding

“De stad Antwerpen stapt nu zelf ook als werkgever mee in de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen,” aldus schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Op die manier kunnen we de maatregelen maximaal mee ondersteunen en toepassen voor het eigen personeel en geven we als werkgever het goede voorbeeld”

Een van de maatregelen die de stad Antwerpen zal nemen is de instap als werkgever in de kortingsregeling voor de (e-)fiets. Dit betekent dat een stadsmedewerker die de wagen laat staan en een (e-)fiets koopt of herstelt om mee naar het werk te gaan, een financiële vergoeding voor de aankoop of het herstel van zijn fiets kan krijgen, mits een aantal voorwaarden. In het standaardaanbod van ‘Slim naar Antwerpen’ kan een medewerker van eender welke organisatie hiervoor tot 250 euro vergoeding bekomen. De stad engageert zich nu om 100 euro bruto bij te leggen voor medewerkers die een (e-)fiets kopen om minstens twee dagen per week met de fiets naar het werk te komen in plaats van met de auto. Door deze bijdrage van de stad legt ‘Slim naar Antwerpen’ nog 100 euro per werknemer bij en kan de vergoeding oplopen tot 450 euro.

Als bijkomende stimulans zal ook de fietsvergoeding voor alle medewerkers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverplaatsingen verhoogd worden van 0,15 naar 0,23 euro. “Steeds meer mensen kiezen voor de fiets om naar het werk te gaan”, zegt schepen voor personeel Ludo Van Campenhout. “Zo maakten in 2016 niet minder dan 3.545 personeelsleden  van stad Antwerpen, OCMW, stedelijk onderwijs en Kinderopvang gebruik van een fietsvergoeding. Door deze verhoging willen we nog meer mensen stimuleren om voor de fiets te kiezen. Dat is niet alleen goed voor het milieu en de mobiliteit, maar ook voor de gezondheid.”

Advies op maat

Daarnaast neemt de stad nog extra maatregelen:

• Er wordt een mobiliteitsscan uitgevoerd om het reisgedrag van de werknemers te inventariseren om zo de mogelijkheden op het vlak van slim reizen en werken in kaart te brengen.

• Personeelsleden krijgen de kans om gratis een vervoermiddel uit de mobilotheek te testen voor hun woon-werkverkeer.

• Ook zullen ze beroep kunnen doen op een mobiliteitsgids met nuttige bereikbaarheidsinformatie en persoonlijk reisadvies.

Meer informatie over de werkgeversaanpak is te vinden op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/werkgever.  

Verantwoordelijke schepenen: Ludo Van Campenhout, schepen voor personeel - Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is