Stad ontvangt omliggende steden en gemeenten voor oprichting vervoersregio

Op 11 maart 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Vanmiddag ontving de stad Antwerpen verschillende steden en gemeenten uit de nabije regio om er de oprichting van een vervoersregio te bespreken. Het overleg kwam er op initiatief van Koen Kennis, Antwerps schepen voor mobiliteit.

Een goede mobiliteit stopt niet aan de stadsgrenzen. De bereikbaarheid van de stad heeft immers een effect op de steden en gemeenten uit de omgeving. De komende grote werven in Antwerpen creëren het momentum om aan de slag te gaan met een vervoersregio.

Daarom nodigde schepen Koen Kennis 43 steden en gemeenten uit de regio uit om samen een Antwerpse vervoersregio te bespreken. De uitnodiging werd verstuurd aan alle steden en gemeenten uit de bestaande vervoersregio van De Lijn Antwerpen. Het idee van de vervoersregio is door Vlaamse regering immers geënt op de vervoersregio’s van De Lijn.

“Het overgrote deel van de uitgenodigde lokale besturen was aanwezig”, zegt schepen Kennis, “De interesse was enorm groot. Alle lokale besturen begrijpen duidelijk het belang van samenwerken op mobiliteitsvlak.”

Op de agenda stond onder meer de conceptnota ‘Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid’. Voorts werden de verschillende opportuniteiten van de vervoersregio belicht. Zo kunnen lokale besturen in de toekomst adviseren over de aansturing van het openbaarvervoersnet, het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en het bovenliggend wegennet. Verder kunnen verschillende formele overlegmomenten samengevoegd worden tot één vast orgaan en kan het taxibeleid onderling beter afgestemd worden. Ook een mogelijke samenwerking rond deelsystemen, zoals deelwagens of een elektrisch deelfietsensysteem, is een opportuniteit.

Daarnaast stelt de stad voor om een overkoepelend regionaal mobiliteitsplan op te stellen met de input van de regionale mobiliteitsstudies van de provincie Antwerpen.

Ten slotte is ook een schaaluitbreiding van een aantal Antwerpse projecten een optie, zoals:

het voorstadsnet;
impactmanagement: afstemming van infrastructurele maatregelen in en rond Antwerpen;
alle projecten rond ‘Slim naar Antwerpen’, zoals de maatregelen gericht op anders reizen.

“Dit overleg krijgt vast en zeker een vervolg”, aldus schepen Koen Kennis, “Als stad Antwerpen nemen we het voortouw en werken we een voorstel van structuur verder uit. Een nieuw, concreter overleg vindt plaats in mei.”

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is