Stad zet zich in om opstart scholen zo vlot mogelijk te doen verlopen: in het verkeer en in scholen

Op 15 mei 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Onderwijs

Vandaag startten de lessen terug op voor een aantal leerlingen. Voor andere leerlingen wordt nog noodopvang en preteaching georganiseerd. De stad Antwerpen zet zich in om de opstart zo vlot mogelijk te laten verlopen. Omdat er weer meer verkeer zal zijn, plaatst ze snelheidsinformatieborden om de aandacht te vestigen op de snelheidsbeperking van 30 km per uur in schoolomgevingen. Verder wordt op aanvraag van de scholen onderzocht hoe de schooltoegangen veilig georganiseerd kunnen worden. De stad helpt de scholen ook op het vlak van communicatie en logistiek.

Verkeersveiligheid

Sinds 14 maart werden alle lessen op scholen opgeschort en verdween het schoolgaande verkeer uit het straatbeeld. Ook het woon-werkverkeer daalde sterk in die periode, maar nam recent opnieuw toe als gevolg van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Ook al zal de heropening van de scholen stapsgewijs gebeuren, verwacht wordt toch dat een groot aantal kinderen en hun ouders zich vanaf vandaag opnieuw in het verkeer zullen begeven. De stad Antwerpen wil daarom de aandacht van de automobilisten vestigen op de herintrede van de schoolgaande jeugd in het verkeer.

De stad zal in samenwerking met de districten op 28 locaties snelheidsinformatieborden plaatsen die aangeven dat de maximumsnelheid 30 km per uur is in de schoolomgeving. De locaties werden gekozen in overleg tussen stad en districten, en daarbij werd vooral gekeken naar de locaties die ook afgelopen september als prioritair werden aangeduid. De eerste borden werden gisteren geplaatst. Vandaag en volgende week gaat de plaatsing verder.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Nu we langzaam uit de lockdown komen, zal het voor veel verkeersdeelnemers weer wennen worden aan elkaar. De snelheidsinformatieborden hebben in het verleden hun nut al bewezen en zullen dat ook nu doen.”

De stad bekijkt met de schoolbesturen ook hoe de schooltoegangen op een veilige manier gefaciliteerd kunnen worden in het kader van de opgelegde Covid-19-maatregelen. Schoolstraten blijven het uitgangspunt, maar andere maatregelen kunnen op maat worden bekeken.

Ondersteuning voor scholen

Ook de scholen zelf probeert de stad zo veel mogelijk te ondersteunen, zowel op het vlak van communicatie als van logistiek.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Het heeft van scholen heel wat werk gevraagd om de opstart in goede banen te leiden. De stad heeft de Antwerpse scholen de afgelopen weken daarom ondersteund op het vlak van communicatie en logistiek. Ik wens iedereen vandaag veel succes en een blij weerzien – zij het met de nodige afstand. Hopelijk kunnen andere leerjaren nog volgen.”

Communicatie

Om de communicatie naar ouders te vereenvoudigen maakte de stad modelbrieven op in verschillende talen, die via mail aan alle scholen werden verspreid. Verder liet de stad een aantal posters en stickers voor de scholen opmaken met duidelijke pictogrammen en aanwijzingen, zodat elke school de veiligheidsrichtlijnen op dezelfde manier kan overbrengen aan ouders en leerlingen. De posters kunnen scholen gebruiken om aan te geven waar ouders moeten wachten of zich aanmelden, aan welke veiligheidsregels kinderen en ouders zich moeten houden, hoe ze correct hun handen wassen, hoe ze een mondmasker moeten dragen, enzovoort.

Veiligheidsmateriaal

Via hun preventieadviseurs konden scholen materiaal ontlenen bij de stad om de school op een veilige manier in te richten en de mensenstromen te scheiden waar nodig. Het gaat om nadarhekkens, tentjes, tafels, stoelen, enzovoort.

De stad bezorgt elke school die deze aanvroeg ook stickers om de 1,5 meter afstand duidelijk aan te geven, te signaleren waar de in- en uitgangen zijn, aan te duiden dat er rechts moet aangehouden worden, waar de 'doorloop'-zone is en waar de wachtrij, enzovoort.

Noodopvang

Als de vraag naar opvang te groot  is voor de ruimtes die een school ter beschikking heeft, kan de school een beroep doen op de opvanglocaties die de stad organiseert.

In elk district is er minstens 1 opvanglocatie voorzien, waarbij het principe van de 'contactbubbels' wordt gerespecteerd. Kinderen van verschillende scholen komen dus niet met elkaar in contact. Als de vraag naar opvang te groot wordt om op 1 locatie te organiseren, zal de stad bijkomende locaties en begeleiders voorzien.

Sommige scholen beschikken wel over voldoende ruimte om de opvang veilig te organiseren, maar hebben onvoldoende personeel beschikbaar om de kinderen in de opvang te begeleiden. Ook daar springt de stad bij en worden begeleiders ter beschikking gesteld om de opvang in de school te kunnen laten doorgaan.

Schepen voor personeel Nabilla Ait Daoud: “Als stad zetten we ons personeel zo in dat de meest essentiële dienstverlening gegarandeerd wordt. Personeel dat nu zijn reguliere taak niet kan uitvoeren, kan een noodopdracht opnemen zoals het voorzien in noodopvang binnen de scholen. Dit systeem van noodopdrachten werkt zeer goed, ik ben heel blij dat ons personeel zo enthousiast klaar staat om te helpen waar nodig.”

Verantwoordelijke schepenen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit – Jinnih Beels, schepen voor onderwijs – Nabilla Ait Daoud, schepen voor personeel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is