Stadsbestuur zet in op ‘Marktplaats voor mobiliteit’ tijdens de grote wegenwerken

Op 26 augustus 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Om de verkeersimpact van de grote werven de komende jaren te beperken, keurde het college vandaag het plan van aanpak goed voor de opstart van een ‘Marktplaats voor mobiliteit’. De stad wil aanbieders van mobiliteitsdiensten de kans bieden om als partner, projectpartner of opdrachtnemer bij te dragen aan het verlichten van de spitsmomenten.

Vlotter verkeer, veiligere wegen en een modal split van 50/50 zijn de ambities van het Masterplan 2020. In dat kader startten er eind 2015 en in de loop van dit en de komende jaren verschillende werven die een grote impact zullen hebben op de mobiliteit in en de bereikbaarheid van de stad Antwerpen en de haven. Zowel het personen- als het vrachtvervoer kunnen tijdens de verschillende werffasen hinder ondervinden. De hinder zal zich voordoen in de bredere regio rond de stad Antwerpen, maar in het bijzonder in het noordelijk, oostelijk en westelijk deel van de stad.

Daarom maken de Vlaamse overheid, de Provincie Antwerpen en de stad Antwerpen sinds 2014 werk van een doorgedreven minderhinderaanpak voor de hele regio. Daarbinnen treedt de stad op als trekker en coördinator van de stedelijke minderhindermaatregelen en van de communicatie rond de bereikbaarheid van de Antwerpse regio. Deze minderhindermaatregelen vallen uiteen in ‘harde’ of infrastructurele maatregelen en ‘zachte’ of gedragssturende maatregelen. Die worden gecommuniceerd onder de koepel ‘Slim naar Antwerpen’.

Nood aan een ‘Marktplaats voor mobiliteit’

Op basis van de reële werfplanningen voor de projecten IJzerlaan, Noorderlijn, Noordersingel en ervanging van de IJzerlaanbrug, de Brug van den Azijn en de Theunisbrug werd een inschatting gemaakt van het aantal gehinderde automobilisten en van hun herkomst- en bestemmingsgebieden voor de periode 2016-2019. De belangrijkste conclusie van deze hinderinschatting is dat de weggebruikers de komende jaren nood zullen hebben aan slimme mobiliteitsoplossingen.

Op die nood wil de stad inspelen, onder meer met de opstart van de ‘Marktplaats voor mobiliteit’.

De ‘Marktplaats voor mobiliteit’ moet het aanbod aan mobiliteitsdiensten in de Antwerpse vervoersregio zodanig uitbreiden dat er tijdens de uitrol van de grote infrastructuurwerken voldoende spitsmijdingen worden gerealiseerd. Het gaat bij voorkeur om duurzame spitsmijdingen of om structurele en blijvende gedragsveranderingen, waardoor de bereikbaarheid in de steeds groeiende regio Antwerpen voor bewoners en werkgevers wordt versterkt.

Hierbij wordt op zowel personenverkeer als vrachtverkeer gericht. Werkgevers, reizigers, verladende partijen en logistieke dienstverleners die behoefte hebben aan comfortabele en efficiënte mobiliteits- en logistieke oplossingen, moeten terechtkunnen op de ‘Marktplaats voor mobiliteit’.

Het aanbod of de dienstverlening moet gelden in de bredere regio rond de stad Antwerpen, maar in het bijzonder in het noordelijk, oostelijk en westelijk deel van de stad Antwerpen waar de meeste hinder wordt verwacht.

Driesporenaanpak werving mobiliteitsaanbieders

Om voldoende mobiliteitsaanbieders aan te trekken, wordt er op drie sporen gewerkt:

1. Bedrijven kunnen een partnerschap aangaan met ‘Slim naar Antwerpen’ en krijgen een ‘plaats’ op de website www.slimnaarantwerpen.be. Het gaat om bestaande dienstverleners die goede referenties en een businessplan kunnen voorleggen en die direct hun diensten kunnen aanbieden. Ondernemingen met een marktplaats hebben recht op het gebruik van het logo ‘Slim naar Antwerpen’.

2. Bedrijven kunnen intekenen op de projectoproep ‘Marktplaats voor mobiliteit’. Het gaat om ondernemers of samenwerkingsverbanden die gestimuleerd worden om hun oplossingen op korte termijn te ontwikkelen op maat van Antwerpen en van de specifieke minderhinderopgave.

3. Bedrijven kunnen een offerte indienen in het kader van de Europese onderhandelingsprocedure waarmee kant-en-klare oplossingen met een grote impact kunnen worden aangetrokken en ingezet op de Antwerpse ‘Marktplaats voor mobiliteit’.

Voor de uitrol van de sporen 2 en 3 is voorzien in een bedrag van 15.000.000 euro voor de komende 4 jaar. In de begroting 2017 wordt voor spoor 2 in totaal in 500.000 euro voorzien. Voor spoor 3 is een bedrag van 2.500.000 euro gebudgetteerd.

De Marktplaats als online platform

Binnen de website www.slimnaarantwerpen.be wordt een centraal platform gecreëerd waar leveranciers of aanbieders van producten, diensten of projecten zich kenbaar kunnen maken en waar de gebruiker een duidelijk overzicht krijgt van het aanbod. Dit aanbod zorgt direct of indirect voor minder vracht- of personenwagens op de weg tijdens de spitsuren.

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is