Systemen voor deelmobiliteit zonder vaste stallinginfrastructuur breiden verder uit

Op 4 mei 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Systemen voor deelmobiliteit zonder vaste stallinginfrastructuur breiden verder uit (SW A222 nr. 04146)

 

De reeds bestaande free-floatingsystemen voor fietsen respectievelijk scooters, Cloudbike en Scooty, mogen uitbreiden in Antwerpen. Ook komt er een nieuwe aanbieder voor fietsen, Mobit.

 

Sinds midden 2017 kunnen Antwerpenaren gebruik maken van Scooty’s, elektrische motorfietsen die na een kort gebruik vrij gestald kunnen worden. Sinds begin 2018 biedt Cloudbike een gelijkaardige service aan met deelfietsen.

 

De stad verwelkomde deze initiatieven en werkte een kader uit om wildgroei van dergelijke systemen te voorkomen. Begin dit jaar werd daartoe een reglement goedgekeurd voor deelsystemen zonder vaste stations. Dat is van toepassing op alle deelsystemen zonder vaste stations met uitzondering van systemen die met deelauto’s werken. Het is een noodzakelijk instrument om de openbare orde en veiligheid te kunnen vrijwaren en tegelijkertijd de nieuwe ontwikkelingen op vlak van mobiliteitsaanbod voor de burger, bezoeker en werknemer ten volle te ondersteunen. Aanvullend werd het maximaal aantal uit te reiken vergunningen en aantal deelvoertuigen vastgelegd.

 

Drie aanbieders

Op 15 maart 2018 ontving de stad 3 aanvragen voor een vergunning binnen dat regelement: van Scooty, Cloudbike en de nieuwe aanbieder Mobit.

 

Cloudbike

Cloudbike BVBA diende een aanvraag in voor het exploiteren van 360 deelfietsen. Dat zijn er 60 extra: Cloudbike lanceerde begin dit jaar al 300 fietsen met afgebakende drop zones. De beschikbare fietsen kunnen opgezocht worden in de app. Een fiets ontgrendelen kan door de QR-code op de fiets te scannen en de rit wordt beëindigd door het slot van de fiets vast te leggen.

 

 

Scooty

Poleis Consulting BVBA diende een aanvraag in voor het exploiteren van 200 deelscooters, gekend als Scooty. Zij breiden uit met 125 scooters: in juni vorig jaar werden in een eerste testfase 30 Scooty’s geïntroduceerd in de Antwerpse straten; in oktober verdubbelden zij hun vloot naar 75 scooters. Gebruikers kunnen via een app de locatie van de scooters vinden en de gewenste scooter reserveren. Ontgrendelen van de scooter en beëindigen van de rit gebeurt ook via deze app.

 

Mobit

Mobit Belgium BVBA diende een aanvraag in voor het exploiteren van 800 deelfietsen. Zij plannen om binnenkort op te starten in Antwerpen.

 

De drie aanvragen waren volledig en voldeden aan alle toelatingsvoorwaarden. Daarom geeft de stad nu haar goedkeuring aan de exploitanten. “De stad Antwerpen juicht initiatieven rond deelmobiliteit toe”, vertelt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Het is belangrijk dat er een voldoende divers aanbod in de stad aanwezig is, om voor iedereen een oplossing te kunnen bieden. We kijken dan ook uit naar de extra deelfietsen en –scooters die erbij komen.”

 

De aanbieders ontvangen een vergunning voor maximum drie jaar. Tijdens deze periode worden ze periodiek geëvalueerd om na te gaan of ze de exploitatievoorwaarden correct naleven. Indien dat niet het geval is, kan de stad Antwerpen hen schorsen of de vergunning intrekken.

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is