Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 30 juni 2021, over deze onderwerpen: Senioren, Welzijn

Het zomeropvangaanbod dat stad Antwerpen in 2020 opzette voor kinderen uit de wijken Moretusburg en Hertogvelden, wordt verdergezet in de zomer- en herfstvakantie van 2021. De kinderen kunnen zo gratis op uitstap of op kamp. Daarnaast kunnen de gezinnen een jaarabonnement bij ZOO Antwerpen en …

Op 15 juni 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Welzijn

Kennisopbouw en zeer gerichte maatregelen zijn nu in goed overleg nodig Stad Antwerpen heeft op maandag 7 juni 12 bodemstalen laten nemen op 4 locaties op Linkeroever door een extern en onafhankelijk bureau. Op 3 plekken lagen de waarden onder de bodemsaneringsnorm, het verontreinigingsniveau dat …

Op 22 maart 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

De stad Antwerpen en het vaccinatiedorp aan Spoor Oost vragen dat 65-plussers de stadsdiensten of infolijn niet contacteren als ze nu geen momenten voor vaccinatie vinden. Ook zonder afspraak tegen sluitingstijd langsgaan in de hoop een overschotje te krijgen, heeft geen zin. De vraag naar vaccins …

Op 15 maart 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Bundeling diensten en creatie publiek buurtpark De sociale centra van Antwerpen-Noord en het Centraal Onthaalbureau worden geclusterd en ondergebracht in een nieuw gebouw. Zo zal de dienstverlening beter worden afgestemd op de noden van de buurt. Het centrum, gelegen tussen de Kerkstraat en de …

Op 14 januari 2021, over deze onderwerpen: Sport, Welzijn

De vier Antwerpse eerstelijnszones intensifiëren hun samenwerking om zoveel mogelijk inwoners van de stad Antwerpen en de gemeenten Schoten, Stabroek, Wommelgem en Borsbeek te vaccineren. Dit zal niet alleen gebeuren vanuit het nieuwe vaccinatiedorp VacCovid aan Spoor Oost. Minder mobiele inwoners …

Op 7 januari 2021, over deze onderwerpen: Senioren, Welzijn

Radio Minerva draait in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen elke weekdag van 10 tot 12 uur verzoeknummers: zo kan iedereen zijn beste wensen overbrengen aan de bewoners in de woonzorgcentra en serviceflats en de klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen. BV’s als Leen Dendievel, …