Schepenen

Koen Kennis

Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie

Annick De Ridder

Schepen, voorzitter van AG Vespa, bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium, Vlaams Parlementslid

Nabilla Ait Daoud

Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking

Peter Wouters

Schepen bevoegd voor Sport, Markten en Foren en Diamant

Els van Doesburg

Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg