Schepenen

Koen Kennis

Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie

Annick De Ridder

Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, Vlaams Parlementslid

Nabilla Ait Daoud

Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking

Fons Duchateau

Schepen bevoegd voor wonen, patrimonium, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, groen en gezondheids- en seniorenzorg, voorzitter van AG VESPA,

Peter Wouters

Schepen bevoegd voor Sport, Markten en Foren en Diamant