Schepenen

Rob Van de Velde

Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groen en erfgoed

Nabilla Ait Daoud

Schepen bevoegd voor jeugd, kinderopvang, leefmilieu en dierenwelzijn.

Ludo Van Campenhout

Schepen bevoegd voor publiek domein, sport, diamant, markten en foren, personeel en stedelijk wijkoverleg

Koen Kennis

Schepen bevoegd voor Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Middenstand in Antwerpen
Schepen bevoegd voor Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Middenstand in Antwerpen

Fons Duchateau

Schepen bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit, inburgering en samenlevingsopbouw en OCMW-voorzitter