100ste ‘missing link’ tussen fietsroutes is weggewerkt

Op 12 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

De stad Antwerpen werkte de 100ste missing link in het fietsroutenetwerk weg in de Pestalozzistraat op het Kiel. De straat werd eind 2017 heraangelegd om het fietscomfort en de veiligheid van de gebruikers te vergroten. De stad investeerde ondertussen in het aanpakken van meer dan 100 missing links op fietsroutes, zoals bijvoorbeeld de fietsostrades naar de stad, het Ring- en Singelfietspad en de districtenroute.

Inzetten op de fiets

Sinds 2013 wordt er fors geïnvesteerd in het wegwerken van de belangrijkste missing links op de lokale en  bovenlokale fietsroutes, zoals de fietsostrades naar de stad, het Ring- en Singelfietspad, de districtenroute en schoolroutes. Vanuit het fietsbeleidsplan zijn een aantal concrete projecten geselecteerd, waarvan sommige nauw verbonden zijn met de werken die vandaag al uitgevoerd worden, zoals de aanleg van de Noorderlijn. Andere vervolledigen de bestaande routes of werken knelpunten op de routes weg.

Pestalozzistraat

De Pestalozzistraat is gelegen op een zogenaamde ‘buurtroute’, een dagdagelijkse route binnen een uitgebreid net waar in principe alle straten fietsvriendelijk zijn ingericht. Met de heraanleg van de Pestalozzistraat is dit een feit en kan de fietser uit alle straten zelf een route selecteren voor korte verplaatsingen in de buurt.

De straat was voordien aangelegd met kasseien wat vaak minder comfortabel en veilig is. Ook voor de kleuter- en lagere school ‘De Tandem’ die in de straat is gelegen is dit een aanzienlijke verbetering.

Na de heraanleg zijn de verzakte kasseien verdwenen en is er comfortabele asfalt in de plaats gekomen. Hierdoor zullen fietsers minder geneigd zijn op het voetpad te rijden om zich vlot te verplaatsen. Verder is de aansluiting met de Jan Van Rijswijcklaan nu voorzien van een voetpaduitstulping en een plateau. Hierdoor zijn fietsers zichtbaarder voor het verkeer wanneer zij de straat indraaien. Een nieuw verkeersplateau ter hoogte van de school verduidelijkt de oversteekplaats. Aan de school zijn bovendien nieuwe fietsbeugels geplaatst en werden de toegangen afgeschermd van de rijweg met een hekwerk.Ten slotte is er ook aan voetgangers gedacht en zijn de voetpaden waterpas gelegd en comfortabeler gemaakt.

"Het district werkt systematisch de oude kasseien in de stad weg: ze zijn voor veel fietsers onveilig bij regenweer, bieden veel te weinig comfort en veroorzaken geluidsoverlast", zegt districtsvoorzitter Paul Cordy.

Het stopt niet op 100

Het oorspronkelijke doel om 100 missing links weg te werken is bij deze alvast geslaagd. Maar de ambitie om verder te werken aan veilige en comfortabele fietsverbindingen stopt niet hier. De stad voorziet het komende jaar nog meer dan 20 extra verbindingen aan te pakken.  

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Een fietsroute is maar zo veilig als zijn zwakste schakel. Veilige en comfortabele fietsinfrastructuur en logische fietsverbindingen zijn de eerste voorwaarden om mensen te laten fietsen! Deze legislatuur wordt daarom ruim 35 miljoen euro besteed in kader van missing links en andere belangrijke fietsprojecten. Nu we de kaap van 100 missing links bereikt hebben, verleggen we onze doelstelling naar 120 missing links tegen het einde van dit jaar.”

Verantwoordelijke: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit – Paul Cordy, districtsvoorzitter

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is