Antwerpenaars kunnen ontwerp Gedempte Zuiderdokken mee verder verfijnen

Op 27 mei 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Parken, Recreatie, Stadsontwikkeling

Het Belgisch-Zwitsers ontwerpteam Tractebel, ADR architectes sarl en Georges Descombes won de ontwerpwedstrijd voor de Gedempte Zuiderdokken met het ontwerp ‘Dok Zuid’. Zij stelden vandaag voor het eerst zelf hun ontwerp voor aan de pers. Geïnteresseerden kunnen kennismaken met het ontwerp en het ontwerpteam op zaterdag 28 mei. Die dag vindt er in het Zuiderpershuis ook een infosessie plaats, gevolgd door een tafelgesprek met de ontwerpers om het ontwerp verder te verfijnen.

 

‘Dok Zuid’,  het winnende ontwerp van de ontwerpwedstrijd voor de Gedempte Zuiderdokken, is een park en plein tegelijk. Het ontwerp bestaat uit drie ‘Tafels’, een ‘Kroon’ en drie dwarse verbindingen:

drie ‘Tafels’ op de locatie van de voormalige dokken

met in het centrale deel ‘de Weide’ met een open karakter en waterpartijen,

met in het noordelijke deel ‘de Tuin’ met een variatie aan groenvormen,

en tot slot met zuidelijk ‘de Scène’ als plek voor evenementen;

de ‘Kroon’ als de groene omkadering van Dok Zuid. Het is een wandel- en verblijfsruimte, met plaats voor terrassen, onder een groen bomendak.

drie dwarse assen die de wijk verbinden met de Schelde: de Museum-as (M HKA – KMSKA) en de Zuid-as (Waterpoort- Fotomuseum) worden pleinen; de Schelde-as verbindt de Scheldekaaien met Dok Zuid via groene wadi’s.

Het ontwerp is digitaal te bekijken via www.gedemptezuiderdokken.be.

Infosessie en tafelgesprek op 28 mei in het Zuiderpershuis

Op 28 mei krijgen bewoners en bezoekers van de stad opnieuw de kans om hun mening te geven over de concrete uitwerking van dit winnende ontwerp.

Om 13.30 uur is er een toelichting over de redenering van de vakjury om voor ‘Dok Zuid’ te kiezen en over wat er gebeurd is met de opmerkingen van 20 januari. Verder wordt ook ingegaan op de timing van de ondergrondse parkings en de daarbij horende verkeersafwikkeling.

Vanaf 15 uur kan iedereen tijdens een tafelgesprek samen met het ontwerpteam mee nadenken over hoe het ontwerp verder verfijnd kan worden.

Wie aanwezig wil zijn op de infosessie en het tafelgesprek moet zich wel eerst inschrijven via www.gedemptezuiderdokken.be.

Infotentoonstelling vanaf 31 mei

Het ontwerp is vanaf 31 mei tot en met 12 juni ook te zien in een infotententoonstelling in het

M HKAFE en online via www.gedemptezuiderdokken.be. Aan de hand van enkele panelen worden de plannen van ‘Dok Zuid’ en het mobiliteitsverhaal tentoongesteld.

Participatie belangrijk in elke fase

Het stadsproject Gedempte Zuiderdokken maakt deel uit van een breed participatietraject waarbij de stad op geregelde tijdstippen peilt naar de mening van bewoners. Zo organiseerde ze in de zomer van 2015 een onlinebevraging waarbij iedereen ideeën over een mogelijke invulling voor de toekomst kon meegeven. Meer dan 3000 mensen vulden de enquête in.

Om al deze ideeën te verzamelen en te vertalen naar de ontwerpers werd Aglaée Degros aangesteld als intendante van de Gedempte Zuiderdokken. Als onafhankelijk experte bewaakte zij de kwaliteit van inspraak en participatie en inspireerde zij de Antwerpenaars in afwachting van een geschikt ontwerpteam. Als extern jurylid zat ze bovendien in de beste positie om de opmerkingen uit het participatietraject mee te nemen naar de professionele jury.

In september en oktober 2015 werden ook kinderen en jongeren en de handelaars en horeca bevraagd. Die resultaten heeft de stad teruggekoppeld in een informatievergadering en meegegeven aan de geselecteerde ontwerpteams.

Op 20 januari 2016 vond een uniek inspraakmoment plaats waar alle vijf de ontwerpteams aan de hand van anonieme panelen hun ontwerp konden voorstellen. Het was de eerste keer dat de Antwerpenaar zich nog vóór een professionele jury mocht uitspreken over de ontwerpen. Meer dan 500 geïnteresseerden kwamen langs in het Zuiderpershuis en zo’n 1200 mensen gaven online hun mening. Aglaée Degros heeft de resultaten van deze bevraging meegegeven aan de jury.

Nieuw inspraakmoment in najaar 2016

Bij elke nieuwe mijlpaal organiseert de stad een participatiemoment voor alle geïnteresseerden. Zo zal een nieuwe infosessie over het schetsontwerp plaatsvinden in het najaar van 2016.

In 2017 volgt een voorontwerp en uiteindelijk ook een definitief ontwerp. De eigenlijke realisatie van het nieuwe plein kan pas starten na de bouw van de eerste ondergrondse parking in 2018.

Verantwoordelijke schepenen: Rob Van de Velde, voorzitter van AG VESPA en schepen voor stadsontwikkeling - Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is