Definitief ontwerp Moorkensplein is klaar

Op 13 januari 2017, over deze onderwerpen: Groen, Stadsontwikkeling

Vandaag heeft het college het definitief ontwerp voor het Moorkensplein goedgekeurd. In het ontwerp zijn een aantal voorstellen van de buurt mee verwerkt. Zo komen er ter hoogte van de Oedenkovenstraat-Maréestraat een extra buskussen en een zebrapad. Aan het einde van de Mellaertsstraat, die in de toekomst doodlopend wordt tot aan het plein, kunnen automobilisten draaien in de straat in plaats van op het plein. Er wordt op het plein ook voorzien in extra fietsenstallingen, beplanting, banken met een rugleuning en een drinkfontein.

Inbreng van de buurt in het ontwerp

In de loop van 2016 hebben de klankbordgroep Moorkensplein, de buurt en het district hun

suggesties meegegeven aan de ontwerpers en het bestuur. Een aantal van deze suggesties zijn

verwerkt in het definitief ontwerp. Het voorontwerp is daardoor op enkele punten gewijzigd:

1. As Sergeyselsstraat/Eliaertstraat in betonverharding, met verkeersremmende maatregelen en

ruimte voor terrassen

De as Sergeyselsstraat/Eliaertstraat, die openblijft voor doorgaand verkeer en het openbaar

vervoer, wordt uitgevoerd in betonverharding in plaats van de oorspronkelijk voorgestelde

asfaltverharding. Er komen op de as extra verkeersremmende maatregelen, zoals buskussens ter

hoogte van de Oedenkovenstraat-Maréestraat, verkeersgeleiding in de bocht aan de Zonstraat en

een extra zebrapad. Ook de terrassen aan het begin van de Oedenkovenstraat zijn mee opgenomen

in het ontwerp.

2. Auto’s draaien in de Mellaertstraat in plaats van op het plein, Velo-station in de Maréestraat

en extra fietsenstallingen

Aan de Mellaertstraat kunnen auto’s aan het einde van de straat terugdraaien in plaats van op het

plein. Alle garages op het plein blijven toegankelijk voor de bewoners. Op het plein komt er één

Velo-station ter hoogte van de Maréestaat. Het plein krijgt volgens het definitief ontwerp ook

meer fietsenstallingen dan in het voorontwerp.

 

3. Meer ruimte voor groen langs het districtshuis en een lichtontwerp voor het plein

Volgens het ontwerp worden in totaal 12 nieuwe bomen geplant. De linde die er vandaag al staat,

blijft op zijn huidige plaats staan en krijgt rondom meer groen en zitplekken voor een optimale

groei. De boomspiegels aan de zijkant van het plein worden open zodat ook hier ruimte is voor

meer groen. Daarnaast wordt er op het plein voorzien in verschillende banken en een podium als

speelaanleiding. De speelfontein benadrukt de nieuwe ingang voor alle administratieve diensten

aan de zijkant van het districtshuis. De hoofdingang van het districtshuis blijft voorbehouden voor

ceremonies. Ceremoniewagens en leveranciers kunnen nog steeds het plein oprijden.

Voor de verlichting op en rond het Moorkensplein wordt een lichtontwerp opgemaakt. Verlichting

van het plein en het districtshuis zijn daar mee in opgenomen.

 

Volgende stappen en fasering van de werken

Nu het definitief ontwerp klaar is, kan de stad een bouwaanvraag indienen en een aannemer

zoeken. Zo kan de heraanleg dit najaar beginnen. Horeca en handelaars op het plein worden nauw

betrokken bij de fasering en de uitvoering van de werken.

 

Verantwoordelijke schepen: Rob Van de Velde, schepen voor ruimtelijke ordening

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is