Nieuwe zones 30 in district Antwerpen

Op 5 oktober 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

In district Antwerpen worden 13 zones 30 verder uitgerold. Het gaat om acht nieuwe zones en vijf uitbreidingen van bestaande zones. De stad wil met het inrichten van zones 30 de verkeersveiligheid en leefbaarheid van woonwijken vergroten.

De stad Antwerpen doet momenteel een uitrol van zones 30 waarbij maandelijks minimaal twee nieuwe zones 30 of uitbreidingen ervan in een van de districten worden opgestart. Stadsbreed komen er op die manier minstens twintig nieuwe zones per jaar bij.

De stad wil met een lagere, veilige rijsnelheid in woonstraten een aangenaam woonklimaat garanderen, een betere verstandhouding tussen alle weggebruikers, minder luchtvervuiling en verkeerslawaai, een vlottere doorstroming en minder doorgaand verkeer. Studies tonen bovendien aan dat een reductie van de gemiddelde snelheid met 1 km/u kan leiden tot 3% minder ongevallen en 5% minder verkeersslachtoffers.

Naast de invoer van de nieuwe zones worden ook infrastructurele maatregelen genomen om de lagere snelheid af te dwingen. Dat vooral in straten met een breed wegprofiel en in de schoolomgevingen.

Nieuwe zones

Nieuw Zuid

De nieuwe zone 30 "Nieuw Zuid" wordt begrensd door de D'Herbouvillekaai, Ledeganckkaai, Van der Sweepstraat, Vlaamsekaai, Nicole van Goethempad (inclusief) en de ring R1/toekomstige Singel.

Omgeving Vondelstraat
De nieuwe zone 30 "Omgeving Vondelstraat", wordt afgebakend door de Italiëlei (middenrijbaan), Ellermanstraat, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Osystraat en de Franklin Rooseveltplaats.
Omgeving Hardenvoort

De nieuwe zone 30 "Omgeving Hardenvoort" wordt begrensd door de IJzerlaan, spoorwegberm, Viaduct-Dam (tussen Bredastraat en Damplein inclusief), Hardenvoort (inclusief) en de Noorderlaan.

Baron Joostensstraat

De nieuwe zone 30 "Baron Joostensstraat" wordt afgebakend door de Plantin en Moretuslei en de Van den Nestlei.

Edisonwijk

De nieuwe zone 30 "Edisonwijk" wordt begrensd door de A12 en de op- en afrit A12-Leugenberg.

Omgeving Brialmontlei

De nieuwe zone 30 "Omgeving Brialmontlei" wordt begrensd door de Plantin en Moretuslei, Mercatorstraat, Belgiëlei en de Charlottalei (middenrijbaan).

Omgeving Louiza-Marialei

De nieuwe zone 30 "Omgeving Louiza-Marialei" wordt begrensd door de Frankrijklei (middenrijbaan), Maria-Theresialei, Rubenslei en de Maria-Henriëttalei.

Wijk Schoonbroek (toekomstig district Ekeren)

De nieuwe zone 30 "Wijk Schoonbroek" wordt begrensd door de Kloosterstraat, Bilderdijkstraat, Schoonbroek, Sprangweelstraat, Groot Hagelkruis, Transcontinentaalweg en de A12.

Uitbreiding van bestaande zones

“Omgeving Lodewijk De Raetstraat” wordt “zone Kiel-noord”
De bestaande zone 30 wordt uitgebreid met de Jan Davidlei en de Max Roosesstraat. De nieuwe zone wordt begrensd door de Emiel Vloorsstraat, Sint-Bernardsesteenweg, Hendriklei en de Lageweg.
“Twee Netenstraat en omgeving” wordt zone “omgeving Lange Lobroekstraat”

De nieuwe zone 30 "Omgeving Lange Lobroekstraat" wordt begrensd door de Slachthuislaan, Schijnpoortweg, spoorwegberm, Damplein (inclusief) en de IJzerlaan.

Omgeving Karveelstraat

De bestaande zone 30 wordt na uitbreiding begrensd door de Noorderlaan, Groenendaallaan, spoorwegberm en de Tjalkstraat (inclusief).

“Wijk Rozemaai” wordt “Rozemaai-Schoonbroek” (toekomstig district Ekeren)

De bestaande zone 30 “wijk Rozemaai” wordt uitgebreid met de wijk Schoonbroek. De nieuwe zone 30 “Rozemaai-Schoonbroek” wordt begrensd door de A12, Transcontinentaalweg, Ferdinand Verbieststraat en de Ekersesteenweg.

Omgeving Centraal Station

De bestaande zone 30 "Omgeving Centraal Station" wordt uitgebreid met de ventweg van de Frankrijklei.

Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever - Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is