Ringfietspad onder Stenenbrug: definitief ontwerp klaar

Op 3 juli 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Het Ringfietspad, een van de drukste routes voor fietsers die dagelijks naar hun werk of school rijden, wordt onder de Stenenbrug doorgetrokken. Zo kunnen ze zonder hindernissen doorfietsen. Tussen de Stenenbrug en de Luitenant Lippenslaan wordt getest in welke mate een geluidsberm de geluidskwaliteit kan verbeteren. In principe kan de nieuwe verbinding in het najaar van 2018 in gebruik genomen worden.

Om mensen aan te moedigen de fiets te nemen, investeert de stad fors in het wegwerken van de belangrijkste ‘missing links’ op de grote fietsroutes, zoals de fietsostrades naar de stad, het Ring- en Singelfietspad en de districtenroute.

Ringfietspad onder Stenenbrug

De doorgang voor het Ringfietspad onder de Stenenbrug wordt voorzien in de berm van de Ring, zo’n 2,8 meter onder de huidige brug door. Aan beide kanten van de Stenenbrug komen aansluitingen op het nieuw aangelegde dubbelrichtingsfietspad en op de voetpaden. Zo kunnen fietsers van het Ringfietspad van noord naar zuid en omgekeerd het Singelfietspad gebruiken en de nieuwe doorgang onder de op- en afrit van de E313/E34 door, in plaats van de huidige situatie waarbij ze moeten rondrijden langs de Collegelaan en het Rivierenhof. De onderdoorgang aan de Stenenbrug zorgt ervoor dat het laatste conflict tussen auto’s en fietsers weggewerkt wordt, en dat fietsers zonder hindernissen kunnen doorfietsen.

Samen met het nieuwe stuk Ringfietspad worden ook een voetpad in halfverharding, nieuwe verlichting en infiltratiegrachten aangelegd. Voor de inrichting worden de richtlijnen uit het beeldkwaliteitsplan voor de Groene Singel gevolgd. Ook het huidige Ringfietspad tussen de Stenenbrug en de Luitenant Lippenslaan wordt volgens deze richtlijnen heraangelegd.

Met de goedkeuring van het definitieve ontwerp kan de omgevingsvergunning voor dit project aangevraagd worden. Zo kan uiterlijk in het voorjaar van 2018 gestart worden met de realisatie. Als alles volgens plan verloopt kan de nieuwe verbinding tegen het najaar van 2018 in gebruik genomen worden.

Proefproject leefbaarheidsmaatregelen: geluidsberm

Samen met de aanleg van de doorgang onder de Stenenbrug wordt het eerste proefproject rond een van de leefbaarheidsmaatregelen voor de Ringzone, namelijk een speciale geluidsberm, mee gerealiseerd. Een uitgelezen kans om deze in een echte situatie te testen en te evalueren.

Op het stuk van het Ringfietspad tussen de Stenenbrug en de Luitenant Lippenslaan komt tussen fietspad en Ring een groene geluidsberm met aangepaste beplanting.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Naast de verkorting van het Ringfietspad via de nieuwe onderdoorsteek aan de Turnhoutsepoort, zorgen we ook aan de Stenenbrug voor een conflictvrije kruising voor de fietser. Deze verbetering van het Ringfietspad grijpen we aan om niet alleen de mobiliteit, maar ook de leefbaarheid van de buurt te verbeteren.”

Alexander D’Hooghe, intendant voor overkapping en leefbaarheidsmaatregelen in de Antwerpse Ringzone: “We zijn enthousiast over dit proefproject. De catalogus van maatregelen die we aan het uitwerken zijn, wijst uit dat vaak een slimme combinatie van maatregelen nodig is om de leefbaarheid op een plek te verbeteren. Deze ingreep geeft ons de kans om het effect van de natuurlijke geluidsberm te meten.”

Infomoment voor de buurt

Eind september, als het woon-werkverkeer en het schoolverkeer terug op hun normale drukte zitten, organiseert de stad een infomoment voor de buurtbewoners en de gebruikers van het Ringfietspad over de geplande werken.

Maatregelen grote kruispunten op Ringfietspad

Een haalbaarheidsstudie nam de grote kruispunten op het Ringfietspad onder de loep. Vanuit de resultaten heeft de stad 3 projecten naar voor geschoven om zo snel mogelijk te realiseren: Stenenbrug, Grote Steenweg en Gerard le Grellelaan. Het doortrekken van het Ringfietspad onder de Stenenbrug is het eerste project dat gerealiseerd zal worden.

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is