Speed pedelecs: stad legt principes vast voor hun plaats in het verkeer

Op 24 juli 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Het college keurde een nota goed met enkele principes om de speed pedelec een duidelijkere plaats te geven in het Antwerpse verkeer. Deze zomer start een onderzoek naar de uitrol van de nodige reglementen en verkeersborden om deze principes in de praktijk te kunnen omzetten.

Sinds 2016 zijn speed pedelecs opgenomen in de Belgische wegcode, waarbij ze onder de nieuwe categorie ‘bromfiets klasse P’ vallen. 

Wie met een dergelijke snelle fiets op weg gaat, mag zelf kiezen of hij op het fietspad of op straat rijdt. De maximale snelheden van de speed pedelec (tot 45 km/uur) liggen echter te laag om in alle straten vlot en veilig gemengd met het auto-, vrachtwagen- en busverkeer mee te kunnen. Anderzijds is hun maximale snelheid veel hoger dan die van andere fietsen. Ondertussen groeit het aantal speed pedelecs in Antwerpen en de ruimere regio de laatste jaren aan een hoog tempo.

Heldere en uniforme principes

Om de snelle fietsen een duidelijkere plaats te geven in het verkeer en om verkeersveilig en hoffelijk gedrag te stimuleren streeft de stad Antwerpen naar heldere en uniforme principes.  Ze wil de speed pedelec zoveel mogelijk beschouwen als fiets. Daar staat dan wel tegenover dat de gebruiker zich in de stedelijke omgeving zal moeten gedragen als een gewone fietser, en zich steeds moet aanpassen aan de omgeving en de andere weggebruikers. Dat geldt niet alleen op fietspaden maar op alle andere plekken in de stad, zoals eenrichtingsstraten, parken en voetgangersgebieden, waar fietsers nu al zijn toegelaten mits aangepaste snelheid.

De stad stelt daarnaast ook volgende principes voor:

Buiten de bebouwde kom waar 70 km/uur geldt, zijn ‘speed pedelec’-gebruikers verplicht op het fietspad te rijden.
In de bebouwde kom krijgen ze de keuze om het fietspad of de rijweg te gebruiken.
In eenrichtingsstraten waar dat is toegestaan voor gewone fietsers mogen ook speed pedelecs tegen de richting fietsen.
Op pleinen en in voetgangersgebieden worden ze stapvoets toegelaten.
Ze mogen aan maximum 20 km/uur door parken fietsen.

Deze regels bieden overigens niet alleen een kader voor speed pedelecs, maar voor alle types snelle fietsen en vervoersmiddelen zoals bijvoorbeeld de koersfiets, de elektrische fiets of de step.

De stad Antwerpen start deze zomer met een onderzoek naar de uitrol van de nodige reglementen en verkeersborden om deze principes in de praktijk te kunnen omzetten en duidelijk te communiceren.  

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is