Stad plaatst herhalingsstickers in grote zones 30

Op 22 augustus 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Ter hoogte van alle toegangen tot de Antwerpse zones 30 werden de afgelopen jaren reeds gekleurde grondstickers aangebracht, ter aanvulling van de verkeersborden. In de grote zones 30 krijgt het wegdek nu ook extra stickers.

Alle woonwijken zone 30

Tijdens de vorige bestuursperiode werden alle woonwijken op het grondgebied van de stad Antwerpen gereglementeerd als een zone 30. Het doel was om de leefbaarheid in die woonwijken te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.

Om te slagen in dat opzet moet de verlaagde snelheidslimiet in de woonwijken ook daadwerkelijk worden nageleefd door de weggebruikers. Een aangepaste snelheidsremmende inrichting van de publieke ruimte kan dat aanmoedigen. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Daarom hebben de stad en de districten al geïnvesteerd in de heraanleg van woonstraten en het inplanten van snelheidsremmers. Ook in de toekomst plannen we nog verdere maatregelen.”

Grondstickers

Om weggebruikers in de grote woonwijken attent te maken op de verlaagde snelheidslimiet komen er ook nu al extra wegmarkeringen, in de vorm van ronde witte stickers. Daar zullen verkeersdeelnemers ook tijdens het rijden door de zone dus herinnerd worden aan de geldende snelheidslimiet.

Om de 30 seconden

Bij het bepalen van de gewenste locaties voor de stempels wordt het principe gehanteerd dat een bestuurder om de 30 seconden geconfronteerd moet worden met het zone 30-statuut. Rekening houdend met een verplaatsing binnen de wijk aan een gemiddelde snelheid van 30 kilometer per uur, wordt er circa om de 250 meter een stempel geplaatst. Daarbij krijgen bestaande tuinstraten, (woon)erven of doodlopende straten géén herhalingsstempel. De weginrichting in dergelijke straten ondersteunt voldoende de geldende snelheidslimiet.

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is